• Welkom bij de VVD Zuidplas!

  Welkom bij de VVD Zuidplas Lees verder

 • VVD Teleurgesteld over weglopen PvdA/GL

  29 september − De fractie van de VVD Zuidplas is erg teleurgesteld over de weigering van de PvdA/Groenlinks fractie om vanaf heden nog langer deel te nemen aan de gesprekken over de verdere inrichting van de Zuidplaspolder. Lees verder

 • Langer open, minder overlast

  29 augustus − Een succesvolle pilot, waarin de openingstijden van de horeca met een cooling-down periode is uitgebreid, leidt tot blijvend ruimere openingstijden. Lees verder

 • Overlijdensbericht

  25 juli − Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van John van Eijk Lees verder

 • Schriftelijke vragen Polderbad Nieuwerkerk aan den IJssel

  21 juni − Uit de samenleving en via social media hebben berichten over de volgens inwoners beperkte openingstijden van het Polderbad onze fractie bereikt. Meer in het bijzonder is er teleurstelling over de toegang tot het buitenbad, dat pas in juni voor het eerst opengaat na een warme meimaand. Ook de toegangsprijs zorgt voor negatieve reacties, vooral gezien het feit dat voor kinderen vanaf 1 jaar de volle prijs wordt gevraagd. In het licht van de flinke terugbetaling van subsidiegeld (ruim €150.000) over het jaar 2015 zorgt het voor onbegrip bij inwoners van Nieuwerkerk en de andere dorpen van Zuidplas, dat er geen betere invulling van de voorziening plaatsgevonden heeft en plaatsvindt van dat subsidiegeld, in plaats van het terug te storten. De hoogte van het subsidiebedrag is immers zo vastgesteld omdat we deze voorziening dat geld waard vonden en vinden. Lees verder

 • Begrotingsgat te dichten na wegvallen precariobelasting

  21 juni − Per 1 juli 2017 kunnen gemeenten geen precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Op die datum treedt namelijk de wet in werking tot afschaffing van de precariobelasting op nutsnetwerken. De Eerste Kamer deed het wetsvoorstel op 21 maart als hamerstuk af. Het besluit tot inwerkingtreding van de wet is op 22 mei 2017 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2017, 196). Lees verder

 • Schriftelijk vragen: Tijdelijke afsluiting Bredeweg/Middelweg ivm verkeersveiligheid

  05 juni − Donderdag 1 juni jl. is er door Omroep Zuidplas een artikel verschenen waarin melding werd gedaan van de tijdelijke afsluiting per 7 juni as. van de Bredeweg/Middelweg wegens gevaarlijke verkeerssituaties. De afsluiting gaat gelden voor de Middelweg vanaf de aansluiting met de A20 en de Moordrechtboog en de Bredeweg vanaf de rotonde richting de tunnel nabij bedrijventerrein Doelwijk. Met betrekking tot de algehele wegafsluiting van de Bredeweg/Middelweg heeft de fractie van de VVD een aantal vragen gesteld aan het college. Lees verder

 • Financieel plafond bij redding veerdienst Moordrecht

  03 juni − Dinsdagavond 30 mei jl. is er middels een raadsvoorstel gevraagd om met een structurele financiële bijdrage de veerdienst tussen Moordrecht en Gouderak te redden. De jaarlijkse kosten zijn structureel hoger dan de opbrengsten. Zowel gemeente Zuidplas als Krimpenerwaard vinden het behoud van de veerpont van belang. Voor gemeente Zuidplas geldt dit voornamelijk voor de inwoners van Moordrecht. Beide gemeenten zijn overeengekomen dat Zuidplas 40% gaat bijdragen en Krimpenerwaard 60%. De verhouding van deze verdeling komt tot stand door een onderzoek waaruit blijkt dat 60% van de gebruikers woonachtig is in de Krimpenerwaard. Lees verder

 • Ruimere openingstijden horeca zijn een succes

  24 mei − Wederom heeft de VVD Zuidplas een verkiezingsbelofte waargemaakt. In ons verkiezingsprogramma van 2014 heeft de VVD gepleit voor het “creëren van ruimte in lokale regelgeving” om overlast bij gelijktijdige sluiting te voorkomen. Bij het tegelijk sluiten van horecagelegenheden komen bezoekers in grote groepen op straat waardoor omwonenden geregeld overlast ondervinden. Om dit tegen te gaan heeft de VVD ingezet op flexibilisering van de sluitingstijden, waardoor niet iedereen tegelijk ‘op straat’ staat. Lees verder

 • Opinie: Een hogere opkomst is in het belang van de democratische legitimiteit van het lokale bestuur

  23 mei − Afgelopen dinsdag, 16 mei jl. was voor mij, om meerdere redenen, een bijzondere dag. Mijn zus Suzanne werd die dag 30 jaar. Ze had besloten haar verjaardag niet op die dag te vieren, omdat haar man die week niet thuis was. Om haar verjaardag niet ongemerkt voorbij te laten gaan hadden mijn ouders een surprise party georganiseerd. Weliswaar in kleine kring, maar zo had ze toch het gevoel dat ze jarig was. De festiviteiten heb ik voortijdig verlaten, omdat tijdens de raadsvergadering een motie werd behandeld die op mijn initiatief is ingediend. Het betrof de motie tot opkomstbevorderende maatregelen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Lees verder

 • Persbericht: VVD Zuidplas staat pal achter petitie politiebureau

  11 mei − VVD Zuidplas zet zich niet alleen in voor de veiligheid, maar ook voor het veiligheidsgevoel van onze inwoners. De Buurtapp in de verschillende dorpen van Zuidplas, waarvoor wij ons altijd hebben uitgesproken, is daarvoor een goed hulpmiddel. Uit een gesprek van onze fractie met een beheerder van de Buurtapp vorige week blijkt wel dat het gevoel van veiligheid steeds meer onder druk staat, maar dat inwoners het gevoel hebben dat de afstand naar de politie letterlijk en figuurlijk te groot is. Afgelopen zondag is de BuurtApp daarom een petitie gestart voor de terugkeer van het politiebureau in Nieuwerkerk aan den IJssel. Lees verder

 • Persbericht coalitie Zuidplas

  21 maart − Na het vertrek van André Muller als wethouder van Zuidplas heeft de coalitie even de tijd genomen om zich op de ontstane situatie te beraden. Na intern beraad heeft de SP fractie besloten geen wethouder meer naar voren te schuiven voor de resterende periode van 1 jaar. Lees verder

 • Vragen aanrijtijden politie

  14 maart − De fractie van de VVD Zuidplas heeft op 12 april 2016 vragen gesteld aan het college over de aanrijtijden van de politie (U16.002776). Uit onderzoek naar de aanrijtijden in 2015 bleek toen dat de politie in Zuidplas bij 75,7% van de spoedeisende meldingen, binnen 15 minuten ter plaatse was. Lees verder

 • VVD Zuidplas richt ravage aan bij Centrum Camino tijdens NLdoet

  14 maart − Afgelopen zaterdag is de volledige onderverdieping van het nieuwe inloophuis al dan niet vakkundig gesloopt door de VVD Zuidplas fractie. Lees verder

 • 'Best mogelijke resultaat voor Moerkapelle'

  25 februari − Het RVVP behandelt de mobiliteit in de Regio Midden-Holland waar de gemeente Zuidplas deel van uitmaakt. Lees verder

 • BLOG: wie is de échte partij voor ondernemers?!

  24 februari − Een ondernemer heeft een plan. Een plan om Zuidplas verder op de (recreatieve) kaart te zetten. Een plan om de bij veel Nederlanders bekende Pleisterplaats in Moordrecht toekomstbestendig te maken. Een plan om minimaal 75 inwoners van Zuidplas een baan te bieden. Een plan met opleidingsmogelijkheden voor scholieren en werkzoekenden uit Zuidplas. Een plan om zijn huidige medewerkers ook in de toekomst aan het werk te houden. Lees verder

 • Eerste termijn Omgevingswet

  01 februari − Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2017 sprak Annika van Gerwen, namens VVD Zuidplas, over de omgevingswet. De integrale tekst vindt u hier..... Lees verder

 • VVD Zuidplas bezoekt Provinciale Statenfractie

  31 januari − Op maandag 30 januari 2017 heeft een delegatie van VVD Zuidplas een bezoek gebracht aan de VVD fractie van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Lees verder

 • UITNODIGING VVD ZUIDPLAS

  30 januari − De VVD Zuidplas is altijd op zoek naar mensen die het leuk zouden vinden ons te helpen. Dit kan door jezelf verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad of bijvoorbeeld zitting nemen in het bestuur. Daarnaast kunnen we ook gewoon altijd (actieve) leden gebruiken die meedenken met de fractie op specifieke onderwerpen, of op andere wijze een bijdrage willen leveren. Daarom organiseren wij op donderdag 9 februari a.s. een informatieve avond voor alle mensen die het leuk vinden om meer te weten te komen over de VVD Zuidplas. Of je nu geïnteresseerd bent in een politieke functie, een bestuursfunctie of gewoon lid wil worden. Lees verder

 • Patrick Molenaar nieuw raadslid VVD Zuidplas

  07 december − Patrick Molenaar (1984) uit Nieuwerkerk aan den IJssel wordt namens de VVD Zuidplas op dinsdag 20 december a.s. geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Zuidplas. Lees verder