• Verkiezingsprogramma VVD Zuidplas 2018-2022

  Na onze succesvolle bijeenkomst in eetcafe Rustwat d.d. 08-02-2017, waarin we ons programma hebben gepresenteerd, is het programma ook online beschikbaar gesteld. Lees verder

 • Kandidatenlijst VVD Zuidplas gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Definitieve kandidatenlijst VVD Zuidplas t.b.v. gemeenteraadverkiezingen 2018 Lees verder

 • Welkom bij de VVD Zuidplas!

  Welkom bij de VVD Zuidplas Lees verder

 • Onveilige verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers vanuit Zevenrozenhof en Koningskwartier naar centrum Zevenhuizen

  04 februari − De fractie van de VVD Zuidplas is door diverse inwoners aangesproken over de onveilige verkeerssituatie om lopend of met de fiets vanuit de nieuwe wijken Zevenrozenhof en het Koningskwartier naar het centrum (en dus ook de basisschool) van Zevenhuizen te komen. Wij hebben hier als fractie nog eens nader naar gekeken. Lees verder

 • Jaaroverzicht 2017; terugblik van de fractievoorzitter

  11 januari − De kerstspullen zijn weer opgeborgen en de vuurpijlen verschoten. Januari wordt wel eens als de saaiste maand van het jaar gezien, maar ik zie dat altijd anders. Een nieuw jaar ligt voor ons. Met nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, hopelijk nieuwe vriendschappen en een prachtig verkiezingsresultaat op 21 maart a.s. Het is ook altijd een maand om even terug te kijken. Wat is er allemaal gebeurd in 2017. Wat hebben we bereikt, en wat (helaas) niet?! Lees verder

 • Vragen VVD Zuidplas - Informatienota B794 (Resultaat Woon Behoefte Onderzoek)

  08 januari − In aanloop naar de processtart voor de nieuwe woonvisie is een Woon Behoefte Onderzoek (WBO) uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zuidplas. De fractie van de VVD Zuidplas heeft kennis genomen van de genoemde informatienota en het hierbij gevoegde rapport. De volgende vragen zijn gesteld aan het college. Lees verder

 • Een klein stukje geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkelingen Zuidplas

  27 november − In 1968 ontstonden in Rotterdam de eerste plannen voor het realiseren van een nieuwe wijk, aansluitend aan het toen volop in ontwikkeling zijnde Ommoord (de eerste bewoners daarvan betrokken in dat jaar hun woning). Lees verder

 • VVD ondersteunt buurtpreventiegroepen

  13 november − De laatste week van oktober heeft de VVD meegelopen tijdens de buurtpreventierondes in Nieuwerkerk en Moerkapelle. Wij vinden de buurtpreventiegroepen een goed burgerinitiatief waarmee de veiligheid door middel van preventie wordt verbeterd. Voorkomen is immers beter dan genezen! Lees verder

 • VVD Teleurgesteld over weglopen PvdA/GL

  29 september − De fractie van de VVD Zuidplas is erg teleurgesteld over de weigering van de PvdA/Groenlinks fractie om vanaf heden nog langer deel te nemen aan de gesprekken over de verdere inrichting van de Zuidplaspolder. Lees verder

 • Langer open, minder overlast

  29 augustus − Een succesvolle pilot, waarin de openingstijden van de horeca met een cooling-down periode is uitgebreid, leidt tot blijvend ruimere openingstijden. Lees verder

 • Overlijdensbericht

  25 juli − Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van John van Eijk Lees verder

 • Schriftelijke vragen Polderbad Nieuwerkerk aan den IJssel

  21 juni − Uit de samenleving en via social media hebben berichten over de volgens inwoners beperkte openingstijden van het Polderbad onze fractie bereikt. Meer in het bijzonder is er teleurstelling over de toegang tot het buitenbad, dat pas in juni voor het eerst opengaat na een warme meimaand. Ook de toegangsprijs zorgt voor negatieve reacties, vooral gezien het feit dat voor kinderen vanaf 1 jaar de volle prijs wordt gevraagd. In het licht van de flinke terugbetaling van subsidiegeld (ruim €150.000) over het jaar 2015 zorgt het voor onbegrip bij inwoners van Nieuwerkerk en de andere dorpen van Zuidplas, dat er geen betere invulling van de voorziening plaatsgevonden heeft en plaatsvindt van dat subsidiegeld, in plaats van het terug te storten. De hoogte van het subsidiebedrag is immers zo vastgesteld omdat we deze voorziening dat geld waard vonden en vinden. Lees verder

 • Begrotingsgat te dichten na wegvallen precariobelasting

  21 juni − Per 1 juli 2017 kunnen gemeenten geen precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Op die datum treedt namelijk de wet in werking tot afschaffing van de precariobelasting op nutsnetwerken. De Eerste Kamer deed het wetsvoorstel op 21 maart als hamerstuk af. Het besluit tot inwerkingtreding van de wet is op 22 mei 2017 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2017, 196). Lees verder

 • Schriftelijk vragen: Tijdelijke afsluiting Bredeweg/Middelweg ivm verkeersveiligheid

  05 juni − Donderdag 1 juni jl. is er door Omroep Zuidplas een artikel verschenen waarin melding werd gedaan van de tijdelijke afsluiting per 7 juni as. van de Bredeweg/Middelweg wegens gevaarlijke verkeerssituaties. De afsluiting gaat gelden voor de Middelweg vanaf de aansluiting met de A20 en de Moordrechtboog en de Bredeweg vanaf de rotonde richting de tunnel nabij bedrijventerrein Doelwijk. Met betrekking tot de algehele wegafsluiting van de Bredeweg/Middelweg heeft de fractie van de VVD een aantal vragen gesteld aan het college. Lees verder

 • Financieel plafond bij redding veerdienst Moordrecht

  03 juni − Dinsdagavond 30 mei jl. is er middels een raadsvoorstel gevraagd om met een structurele financiële bijdrage de veerdienst tussen Moordrecht en Gouderak te redden. De jaarlijkse kosten zijn structureel hoger dan de opbrengsten. Zowel gemeente Zuidplas als Krimpenerwaard vinden het behoud van de veerpont van belang. Voor gemeente Zuidplas geldt dit voornamelijk voor de inwoners van Moordrecht. Beide gemeenten zijn overeengekomen dat Zuidplas 40% gaat bijdragen en Krimpenerwaard 60%. De verhouding van deze verdeling komt tot stand door een onderzoek waaruit blijkt dat 60% van de gebruikers woonachtig is in de Krimpenerwaard. Lees verder

 • Ruimere openingstijden horeca zijn een succes

  24 mei − Wederom heeft de VVD Zuidplas een verkiezingsbelofte waargemaakt. In ons verkiezingsprogramma van 2014 heeft de VVD gepleit voor het “creëren van ruimte in lokale regelgeving” om overlast bij gelijktijdige sluiting te voorkomen. Bij het tegelijk sluiten van horecagelegenheden komen bezoekers in grote groepen op straat waardoor omwonenden geregeld overlast ondervinden. Om dit tegen te gaan heeft de VVD ingezet op flexibilisering van de sluitingstijden, waardoor niet iedereen tegelijk ‘op straat’ staat. Lees verder

 • Opinie: Een hogere opkomst is in het belang van de democratische legitimiteit van het lokale bestuur

  23 mei − Afgelopen dinsdag, 16 mei jl. was voor mij, om meerdere redenen, een bijzondere dag. Mijn zus Suzanne werd die dag 30 jaar. Ze had besloten haar verjaardag niet op die dag te vieren, omdat haar man die week niet thuis was. Om haar verjaardag niet ongemerkt voorbij te laten gaan hadden mijn ouders een surprise party georganiseerd. Weliswaar in kleine kring, maar zo had ze toch het gevoel dat ze jarig was. De festiviteiten heb ik voortijdig verlaten, omdat tijdens de raadsvergadering een motie werd behandeld die op mijn initiatief is ingediend. Het betrof de motie tot opkomstbevorderende maatregelen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Lees verder

 • Persbericht: VVD Zuidplas staat pal achter petitie politiebureau

  11 mei − VVD Zuidplas zet zich niet alleen in voor de veiligheid, maar ook voor het veiligheidsgevoel van onze inwoners. De Buurtapp in de verschillende dorpen van Zuidplas, waarvoor wij ons altijd hebben uitgesproken, is daarvoor een goed hulpmiddel. Uit een gesprek van onze fractie met een beheerder van de Buurtapp vorige week blijkt wel dat het gevoel van veiligheid steeds meer onder druk staat, maar dat inwoners het gevoel hebben dat de afstand naar de politie letterlijk en figuurlijk te groot is. Afgelopen zondag is de BuurtApp daarom een petitie gestart voor de terugkeer van het politiebureau in Nieuwerkerk aan den IJssel. Lees verder

 • Persbericht coalitie Zuidplas

  21 maart − Na het vertrek van André Muller als wethouder van Zuidplas heeft de coalitie even de tijd genomen om zich op de ontstane situatie te beraden. Na intern beraad heeft de SP fractie besloten geen wethouder meer naar voren te schuiven voor de resterende periode van 1 jaar. Lees verder

 • Vragen aanrijtijden politie

  14 maart − De fractie van de VVD Zuidplas heeft op 12 april 2016 vragen gesteld aan het college over de aanrijtijden van de politie (U16.002776). Uit onderzoek naar de aanrijtijden in 2015 bleek toen dat de politie in Zuidplas bij 75,7% van de spoedeisende meldingen, binnen 15 minuten ter plaatse was. Lees verder