Een gelukkig en liberaal 2022!

Beste inwoners van Zuidplas,

Ook in 2021 hebben wij als VVD in Zuidplas veel bereikt:

We namen eindelijk het besluit over het vijfde dorp, maar ook aan de bestaande dorpen worden veel nieuwe woningen gebouwd. Voor iedereen, dus ook voor onze kinderen en onze ouderen. Ook komen er geen windmolens in Zuidplas.

Ondanks de stijgende kosten voor de gemeente, hebben we de stijging van de woonlasten wederom laag kunnen houden. Zuidplas is weer veiliger geworden en mede door de stichting ZO! is de zorg toegankelijker geworden.  

 

De VVD Zuidplas wenst jullie fijne dagen toe en het allerbeste voor 2022!

 

Het gaat dus goed met Zuidplas, maar uiteraard kan het nóg beter! Dus ook na de verkiezingen van 16 maart a.s.. werken wij verder aan:

• Het vijfde dorp, met nóg meer woningen voor iedereen!

• Kortere wachtlijsten in de zorg.

• Een nóg veiliger Zuidplas

• Preventie van (kinder)armoede en schulden

• De 2e  supermarkt in Zevenhuizen

• Gelijkwaardigheid en inclusiviteit

• Het ondersteunen van ondernemers en bedrijven

En uiteraard blijven wij scherp op uw gemeentelijke belastingen!

 

Als je nog vragen of opmerkingen hebt: f.vanwijnen@zuidplas.nl