Zorgen om afsluiting Middelweg Moordrecht

Afsluiting Middelweg

De Middelweg is van groot belang voor de ontsluiting van Moordrecht. Zeker voor het westelijk deel van Moordrecht is dit de belangrijkste weg het dorp uit.  Omdat de gemeente heeft aangekondigd groot onderhoud uit te gaan voeren aan de Middelweg heeft VVD Zuidplas vragen gesteld. Uit deze antwoorden blijkt dat de Middelweg maar liefst 4 maanden dicht gaat. Dit zal in delen gebeuren, maar voor doorgaand verkeer zal de weg dus langere tijd dicht zijn. Gelukkig blijkt uit de antwoorden dat omwonenden goed betrokken zullen worden en dat de zo karakteristieke bomen kunnen worden behouden. Ook wordt de kruising ter hoogte van de Brinkhorst, waarover we ook specifieke vragen hadden, nu meegenomen in de plannen.

VVD Zuidplas heeft nog steeds zorgen over deze afsluiting. Parallel aan de Middelweg ligt alleen de Reigerdreef/Zwanendreef, die niet geschikt is voor doorgaand verkeer. Ontsluiting via Land voor Water/Veenweg en het bedrijventerrein lijkt het enige werkbare alternatief, maar ook hier zal overlast ontstaan. VVD Zuidplas vindt het belangrijk dat in contact wordt getreden met de bewoners van de Reigerhof/Zwanendreef om een tijdelijke afsluiting voor doorgaand verkeer te bespreken. Wij zullen het college hiertoe oproepen.