Schriftelijke vragen – Datalek Koningskwartier fase 7

Onze fractie nam op maandag 12 april jl kennis van het feit dat de firma Heijmans, namens de GOM Zuidplaspolder, die dag om 17.13 uur een mail had gestuurd aan alle mensen die zich hadden ingeschreven voor een woning in het Koningskwartier (fase 7). Aan deze mail zat als bijlage een excel bestand met de gegevens van alle ruim 1100 mensen die zich hiervoor hadden ingeschreven.

Naast de NAW gegevens van deze inschrijvers (en hun partners) gaat het ook om telefoonnummers, inkomensgegevens, leencapaciteit, eigen vermogen, etc etc.

Inmiddels is duidelijk dat het hier gaat om een menselijke fout bij Heijmans. Ook is er een excuusmail gestuurd aan de betrokkenen en heeft Heijmans toe gezegd melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mede gebaseerd op mail- en appberichten die wij ontvingen van zeer verontwaardigde betrokkenen hebben wij de volgende vragen aan het college: 

1. Welke verantwoordelijkheid draagt de gemeente Zuidplas bij dit proces van registratie van belangstelling en de toewijzing van de woningen?

2. Áls de gemeente (eind)verantwoordelijkheid draagt, in hoeverre houdt de gemeente dan toezicht op het proces van registratie van belangstelling en de toewijzing van woningen?

3. In hoeverre is dit proces voor betrokkenen (transparant) te volgen?

4. Welke gunningscriteria gelden er voor de toewijzing van de verschillende typen woningen?

5. Waarom werd hier slechts de vraag gesteld of iemand een maatschappelijk beroep heeft, zonder nadere duiding? Wordt dit achteraf nog geverifieerd?

6. Waarom dient iedereen alle gegevens aan te leveren voor alle typen huizen? Worden hierdoor niet veel meer privé gegevens vastgelegd dat strikt noodzakelijk is?

7. Wij begrijpen van de betrokkenen dat er zeker vragen te stellen zijn bij de toewijzing en registratie zoals deze nu naar buiten gekomen is. Kan het college met zekerheid stellen dat dit proces eerlijk en volgens de afgesproken gunningscriteria is verlopen?

8. In de media wordt gesproken over een ‘lokale makelaar’ die het gelekte bestand zou hebben bewerkt. Wat was de rol van de makelaar in deze? Welke aanpassingen gedaan en met welk doel? Draagt de gemeente hier ook verantwoordelijkheid en in hoeverre heeft men hier controle op?

9. Waarom is het overigens nodig dit soort gegevens aan de voorkant op te geven als iemand interesse heeft in een huis? Als iemand kennis neemt van de criteria kan hij/zij zich toch inschrijven, waarbij de toetsing dan achteraf kan? En voldoet men niet, kan de volgende op de lijst zijn/haar gegevens overleggen. Zou dit, in het kader van de AVG, niet een veel beter proces zijn?   

Wijze van beantwoording: 
Graag schriftelijk binnen de daartoe gestelde termijn. 

Namens de fractie van VVD Zuidplas, 
Ferry van Wijnen