VVD Zuidplas in gesprek met staatssecretaris Eric van der Burg

In informele sfeer gingen Ferry, Annika, Jan A en Leendert met hem in gesprek. Uiteraard vooral over de problemen rond asiel en migratie.

Eric gaf een toelichting op de zgn. ‘asieldeal’, in al zijn facetten. Uiteraard is hier achter de schermen al weken over gepraat binnen de coalitie. Ook dit is een compromis. Als de VVD 76 zetels had gehad, had het er zeker anders uit gezien. We gingen vooral in op het internationale aspect: waarom nemen andere landen hun verantwoordelijkheid niet (of onvoldoende)?! Eric legde ons uit dat dit binnen de Europese Commissie wel erg lastig ligt om dit te realiseren. Een discussie over het al dan niet blijven in deze Europese Commissie, volgde.

Ook hadden we het over het vastzetten van overlast gevende en kansloze asielzoekers. Dit zou hij zelf wel willen, maar de Raad van State heeft dit in Nederland verboden. Nu werkt hij aan een aparte locatie (bijvoorbeeld oude kazerne) waar deze mensen verplicht worden zich elk uur te melden. Een ontmoedigingsbeleid dus. Klinkt als ‘second best’ best goed.

Vanuit Zuidplas hebben we uiteraard ook onze inzichten gedeeld. Allereerst dat ‘de asieldeal’ veel te laat tot stand kwam. Het is helder dat de nood nu hoog is. Als je gemeenten dan wil overhalen te helpen, is een perspectief naar een oplossing van groot belang. Dit hebben we ernstig gemist. Uiteraard ging het toen ook over het dwingen van gemeenten. Dit is nu op zich wel van tafel, maar als gemeenten en provincies het niet met elkaar oplossen, komt de staatssecretaris wel weer in beeld. Hij noemde daarbij ook de 3 slechtst presterende gemeenten tot nu toe. Gelukkig zit Zuidplas daar niet bij.

We spraken ook over de praktische uitvoerbaarheid van de asieldeal bij gemeenten, waarbij we ook onze eerder aangenomen motie (bij evt. opvang ook oog voor capaciteit zorg, onderwijs en openbare orde) op tafel kwam. Je zou de wettelijk verplichte taakstelling voor het vestigen van statushouders wel kunnen verhogen, maar als de huizen er niet zijn, dan zijn ze er nog niet. Hier wel alle begrip vanuit Eric, maar het komt er wel op neer dat we dit dus zelf moeten regelen. Voor ons blijft deze vorm van dwang, dus een no-go.

Het COA kwam ook nog even ter sprake, incl. de ‘misser’ in van der Valk Nieuwerkerk. Hier was hij uiteraard ook zeer ontstemd over. Hij was op zich blij met de excuses van het COA, maar ook hij vindt dat dit niet meer mag voor komen.

Rond 1730 uur moest Eric weer verder. De buurt keek hier haar ogen uit toen de dienstauto weer voor kwam rijden en Eric en zijn assistente weer instapten.

Bij het evaluerende glas wijn stelde we met elkaar vast dat we wel wat meer begrip hadden voor zijn positie. Sommige zaken kunnen populistisch geroepen worden, maar kunnen gewoon niet. Het is ingewikkelde materie.

En we kunnen er van alles van vinden met elkaar, maar ook dit is dus de VVD: het debat wordt gevoerd, ook in een informele setting.

Op dinsdag 30 augustus troffen Ferry en Leendert de staatssecretaris weer. Ditmaal bij de landelijke VVD bijeenkomst over asiel & migratie in Driebergen.

Een levendige discussie, waarbij sommigen best wat begrip konden opbrengen voor de lastige keuzes waar Eric en ook Ruben Brekelmans (VVD woordvoerder 2e kamer) voor staan. Maar voor een groot deel toch ook nog veel kritiek en onbegrip op de nieuwe ‘asieldeal’.

Ferry kreeg hier de kans enkele vragen te stellen. Dus ook aan Ruben Brekelmans: waarom hij niet onmiddellijk een spoeddebat had aangevraagd, toen het kabinet de ‘dwangwet’ aankondigde.

In onze ogen had hij toen gelijk de kamer terug moeten roepen van reces, om daarmee de sprong naar voren te maken. Pas dán laat je je tanden zien en kom je op voor je liberale waarden en normen. Uit kunnen leggen dat we dit hier lokaal ook al eens deden, met als resultaat dat je er als fractie én bestuurder samen sterker uit komt.

Naar ons gevoel kwam de vraag / mening wel aan, er volgden ook veel complimenten uit de zaal. Ruben zelf gaf natuurlijk aan dat hij zich op andere manieren hard had gemaakt om het VVD geluid te laten horen. Maar wat ons betreft toch echt onvoldoende en echt VVD onwaardig.

We zijn benieuwd hoe de VVD fractie in de 2e kamer de ‘asieldeal’ uiteindelijk gaat beoordelen de komende weken. We gaan het uiteraard nadrukkelijk volgen!