VVD Zuidplas verbijsterd over onaangekondigde asielopvang in Zuidplas

De VVD Zuidplas heeft met verbijstering kennisgenomen van de onaangekondigde asielopvang van 42 personen in Hotel van der Valk in Nieuwerkerk aan den IJssel. Gisteren bleken deze personen, na bemiddeling van het COA, reeds een maand in het hotel te verblijven. De gemeente bleek hier niet van op de hoogte gesteld te zijn.

Onze gemeente neemt al langere tijd haar verantwoordelijkheid voor problemen in de asielketen. Zo is er de opvang van Oekra├»ense vluchtelingen in het voormalig RABO bank gebouw, als ook de crisisnoodopvang in de sporthal in Moordrecht. Daarnaast weten wij dat onze gemeente voortdurend in gesprek is met het COA over geschikte opvanglocaties. Op initiatief van de VVD heeft de gemeenteraad hier wel eisen aan gesteld. Een evt. opvang van asielzoekers kan in Zuidplas alleen onder strenge voorwaarden (rekening houdende met capaciteit voor zorg, scholing en openbare orde) gerealiseerd worden. Dit staat dan nog los van de wettelijke taakstelling om jaarlijks aan een aantal statushouders een woning toe te wijzen. Zuidplas voldoet al jaren aan deze verplichting. 

Hier ligt de bal echter bij de landelijke overheid. Zij is verantwoordelijk voor de instroom van vluchtelingen, als ook een evenwichtige verdeling van de hiervoor benodigde asielopvang. Met de huidige instroom zijn er onmogelijk voldoende opvangplaatsen, dat is dus alleen het Rijk aan te rekenen. Als het bad overstroomt moet je de kraan dichtdraaien en niet uitsluitend blijven dweilen of het water naar de gemeentes sluizen.