OZB stijging in Zuidplas gehalveerd

Het was veel inwoners opgevallen: het komend jaar zou de OZB met maar liefst 23% omhoog gaan in Zuidplas! Maar dat was slechts het voorstel van het college van B&W. Het is de fractie van de VVD Zuidplas gelukt om bij de begrotingsbesprekingen afgelopen dinsdag de voorgestelde OZB stijging te halveren.

Programmabegroting 2024

Hiervoor waren een flink aantal schorsingen van de gemeenteraad nodig en trok de VVD hier samen op met de coalitie. En er werd financiƫle ruimte gevonden, onder andere door een verlaging van de kosten voor inhuur en een verlaging van stelposten die bestemd zijn voor de groei van Zuidplas. Daarnaast hebben we een verlaging van de rioolheffing kunnen realiseren.

Doordat er financiƫle ruimte werd gevonden, was het ook mogelijk een aantal bezuinigingen terug te draaien. De VVD heeft er voor gekozen om geen voorstellen te doen die geld kosten, maar juist voorstellen te doen die geld opleveren. Na een paar flinke debatten is de VVD tevreden met het gewenste resultaat. Nog steeds een hoge OZB stijging, maar dit is, mede gezien de hoge inflatie in Nederland, helaas niet te vermijden.

De aangepaste programmabegroting is uiteindelijk goedgekeurd door de Gemeenteraad. Alleen de oppositie stemde tegen, omdat zij minder OZB daling wilde en meer bezuinigingen wilde terug draaien.

Voor reacties, vragen, opmerkingen, tips staan wij altijd open!

Groet, Ferry van Wijnen