Vertrek raadslid Sep Pouwels

Aansluitend op eerdere berichtgeving moeten wij jullie hierbij helaas mededelen dat Sep Pouwels heeft besloten de VVD fractie te verlaten.

In de afgelopen periode is er veelvuldig overleg geweest, waarvan een aantal keer onder begeleiding van een mediator, om te zoeken naar mogelijkheden om gezamenlijk verder te gaan. Wij betreuren het zeer dat dit vanuit beide kanten niet gelukt is.

Zowel Sep als de fractie zagen geen basis meer om met elkaar verder te gaan. Sep heeft met pijn in haar hart ervoor gekozen om haar politieke mandaat op een andere wijze in te vullen. Concreet komt dit neer op dat zij ervoor kiest haar zetel in de raad te behouden. Sep heeft er voor gekozen zich aan te sluiten bij een andere politieke partij in de raad. Op deze manier wil zij haar liberale sociale geluid laten horen en de verantwoordelijkheid nemen die zij bij de verkiezingen heeft gekregen. Dit betekent ook dat ze haar lidmaatschap van de VVD opzegt.

Wij bedanken iedereen die de afgelopen periode een bijdrage heeft geleverd naar het zoeken van een oplossing. Tot onze spijt heeft dit er niet toe geleid dat we Sep hebben kunnen behouden voor de VVD.

Wij willen Sep heel erg bedanken voor haar inzet binnen de VVD en wensen haar en haar gezin veel succes en geluk.

Namens het bestuur VVD Zuidplas.

Hans den Arend (vz.)