Huurwoningen voor middeninkomens

Er worden in Zuidplas te weinig middenhuurwoningen gerealiseerd voor de middeninkomens. Middeninkomens die ook niet kunnen huren in de sociale huursector en door omstandigheden ook geen woning kunnen kopen. Je moet daarbij denken aan de politieman, de verpleegkundige en onze onderwijzers.

Afbeelding huis

De VVD Zuidplas is daarom groot voorstander van de middenhuur verordening en we zijn blij dat deze aangenomen is door de gemeenteraad.

 

Over een punt maken wij ons wel zorgen namelijk de toewijzing van deze woningen. Afspraken over de toewijzing van middenhuurwoningen worden vastgelegd in de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar. De ontwikkelaar is vervolgens zelf verantwoordelijk voor de toewijzing van de woningen. De gemeenteraad is in deze dus niet kaderstellend.

 

De VVD-fractie wil graag de doorstroming in de woningmarkt in onze gemeente bevorderen. Het is dan ook zaak dat onze inwoners voorrang hebben bij het verkrijgen van een middenhuurwoning anders komt de zo gewenste doorstroming niet tot stand.

 

Het lijkt ons niet verstandig dat over te laten aan de ontwikkelaar. Beter zou zijn als ons College bij het vastleggen van de anterieure overeenkomst afspreekt dat onze inwoners voorrang hebben.