Begroting 2016 (2)

Transformatie in het sociaal domein

Vz, voor het sociaal domein was 2015 een spannend jaar. Per 1 januari 2015 voert de gemeente taken uit die grote impact hebben op onze inwoners. Jeugdzorg, huishoudelijk hulp, WMO en participatie.

Er is een compliment op zijn plaats voor al het werk dat hierbij verzet is door het college en veel mensen in dit huis. Wat het is nogal wat, de grootste decentralisatie opdracht ooit.

Het afgelopen jaar is lang niet alles probleemloos verlopen, dat hebben we al diverse malen met elkaar in deze vergadering en in informatieavonden en programmacommissies besproken. Maar er is wel vooruitgang en stemt ons positief voor de komende periode.

Wel is het van groot belang dat de transformatie nu vorm gaat krijgen. Binnenkort spreken we hierover in de programmacommissie decentralisaties. Het college geeft dit ook aan in de begroting: we moeten nu echt aan de slag!

Hierbij is ook creativiteit gevraagd. Daarom dienen wij samen met D66 en SP een motie in om  het college te verzoeken om ons uiterlijk 1 april 2016 een plan te rapporteren hoe de transformatie in het Sociaal Domein vorm wordt gegeven door creatieve oplossingen over de grenzen van de drie sub-domeinen jeugd, zorg en participatie heen (ontschotting) en zo nodig daarbuiten.

Subsidiebeleid

Het college is druk bezig met de vorming van het nieuwe subsidiebeleid. Uiteraard staan we achter de uitgangspunten voor dit nieuwe beleid.

De VVD fractie is in het begin van dit proces best kritisch geweest. Te weinig heldere kaders richting subsidiegebruikers, waardoor er wat ons betreft onnodige onrust is ontstaan. Maar ook hier zijn we op de goede weg.

De laatste informatie–avond van afgelopen woensdag was een goede avond, waarbij de organisaties onder meer helderheid kregen over de wijze van verantwoording van verkregen subsidies. Wel een ingewikkelde materie overigens. Er was dan ook een oproep om instellingen en verenigingen hierbij goed te begeleiden. Ik wil het college dan ook vragen hier bij de verdere voorbereidingen op het nieuwe subsidiebeleid rekening mee te houden en dit in te regelen.    

Vluchtelingenproblematiek

Gisteravond hebben velen van ons gesproken met onze inwoners over de enorme toestroom van vluchtelingen. Ook Zuidplas gaat hier uiteraard gevolgen van merken. Dit is al begonnen met de crisisopvang in De Kleine Vink. Daarnaast zal er wellicht ook een beroep worden gedaan op de gemeente voor noodopvang (langduriger opvang van asielzoekers die nog geen status hebben).

Laat ik eerst mijn waardering uitspreken aan alle vrijwilligers en ambtenaren die de crisisopvang in De Kleine Vink tot een succes hebben gemaakt. We horen niets van lof en de vluchtelingen zelf zijn zeer dankbaar voor hun ontvangst hier in Zuidplas. Onze burgemeester Gert Jan Kats schreef ergens dat dit hem op verschillende momenten kippenvel bezorgde. En dat is mooi. Laten we naast alle complimenten voor vrijwilligers en ambtenaren ook hem een warm applaus geven voor de prima wijze waarop bij deze crisis heeft gemanaged.

In de gesprekken (gisteren, maar ook vorige week maandag) hebben we gehoord en gevoeld dat er ook zorgen leven. Zorgen over veiligheid en voorzieningen, die tenslotte voor iedereen beschikbaar moeten zijn en blijven. Hier moeten we ook iets mee. Ik roep daarom onze burgemeester en het college op hier aandacht voor te hebben. De gesprekken van gisteravond hebben hier denk ik voldoende input voor gegeven.

Nadat vluchtelingen wel een status gekregen hebben, hebben zij recht op huisvesting. En het mag logisch zijn, de huidige ontwikkelingen zullen ook gevolgen hebben voor onze taakstelling voor de opvang van statushouders.

Een van de grootste zorgen van onze inwoners zit juist hier. Er is een tekort aan sociale koop- en huurwoningen in de gemeente en dit wordt op deze wijze alleen maar erger. Hier moeten we wat mee. Gelukkig is het gelukt in de Brinkhorst hier een aanzet voor te maken met 70 betaalbare (gesubsidieerde) woningen.  Maar er is meer nodig. Het college heeft al toegezegd hierover een discussieavond te organiseren. Wij juichen dit toe en hopen dat we dan met elkaar tot creatieve en vooral snelle oplossingen komen. De VVD zal hier in elk geval inbrengen dat een versoberde huisvesting van statushouders onze voorkeur heeft. Hoe we dit invullen, zien we dan.

Laat ik nog wel dit zeggen. De VVD heeft bewust tegen de motie gestemd om Zuidplas actief aan te bieden als opvanglocatie voor vluchtelingen. Wel dient Zuidplas haar verantwoordelijkheid te nemen en dat doen wij nu. Daar is ook de VVD trots op.

Omroep Zuidplas

Afgelopen weken is er een evaluatie gehouden over Omroep Zuidplas. Eigenlijk onze ‘huisomroep’ die thema’s belicht, onderwerpen vanuit de gemeente onder de aandacht brengt van de inwoners en de raadsvergaderingen live in de huiskamer van onze inwoners brengt.

Eigenlijk zijn wij wel benieuwd naar de uitkomsten van deze evaluatie. Komen deze eigenlijk nog richting de Raad?

Wat de VVD betreft zijn er altijd aandachtspunten, maar zijn ook complimenten op zijn plaats aan de mensen die Omroep Zuidplas mogelijk maken. Let wel, al dit werk wordt gedaan door vrijwilligers! Het schrijven van items en maken van filmpjes voor de website en Zuidplas TV is tijdrovend en moet soms gebeuren op de meest vreemde tijden.

In gesprekken met de mensen van Omroep Zuidplas heb ik begrepen dat zij plannen hebben zichzelf nog verder te ontwikkelen. Mogelijk in samenwerking met andere lokale omroepen in de regio. Ook willen zij graag met de gemeente in gesprek over de communicatie. Veel zaken kunnen namelijk efficiënter.

Graag vraag ik het college om in gesprek te gaan met de mensen van Omroep Zuidplas en om samen te kijken wat er voor mogelijkheden zijn de zaken nog beter te laten verlopen en hier de raad over te informeren middels een informatienota.

Glasvezel

Tot slot voorzitter. De internetontwikkelingen gaan snel en de vraag naar bandbreedte zal sterk toenemen. Het aanleggen van een glasvezelnetwerk lijkt hiertoe het beste instrument.

In Zuidplas ligt nog nauwelijks glasvezel, terwijl hier wel vraag naar is. Zowel vanuit particulieren als vanuit het bedrijfsleven, die groot belang hebben bij een moderne informatie infrastructuur. Het innovatiefonds kan hier wellicht in bijdragen.

Wij dienen daarom samen met D66 een motie in, waarin we het college verzoeken om vanuit haar faciliterende rol op te treden als aanjager en coördinator voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in onze gemeente. Uiteraard worden we graag op de hoogte gehouden van de voortgang.

Vz, we zijn op de goede weg. En ik heb al benadrukt: als VVD zijn wij zeer content met deze begroting en de plannen voor 2016. Maar voorzichtigheid blijft het devies. Dit college bewijst met deze begroting prima in control te zijn.

Tot zover onze 1e termijn voorzitter