VVD Zuidplas is tegen voortrekken van asielzoekers

Europa stroomt vol met vluchtelingen. Zij verlaten huis en haard om elders een veiliger en/of beter bestaan op te bouwen. Dit leidt ook in Nederland tot grote stromen mensen die asiel aanvragen. Grotere stromen dan we de afgelopen jaren gewend waren. Op dit moment zijn er al bijna meer vluchtelingen dan het aantal Bosniërs in de jaren '90. Dit heeft uiteraard gevolgen, ook voor Zuidplas.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) kan de extra intakes niet aan. Tegelijkertijd zitten de asielzoekerscentra (AZC’s) overvol met asielzoekers die tijdelijk of permanent in Nederland mogen blijven. Door de beperkte beschikbaarheid van sociale huurwoningen stromen zij niet door naar passende huisvesting. 

Ook in Zuidplas wordt er dit jaar dus een groter beroep gedaan op de (schaars) vrijkomende gesubsidieerde huurwoningen.  Momenteel hebben asielzoekers voorrang en dit gaat dus ten koste van eigen inwoners, die vaak al jarenlang op wachtlijsten staan voor een passende woning.

Sommigen vinden dat daarom extra sociale huurwoningen nodig zijn. Dit is in onze ogen geen oplossing. 

Allereerst dient door het rijk de primaire oorzaak van het tekort aan gesubsidieerde huurwoningen te worden aangepakt, het zgn. ‘scheefwonen’ (mensen die met een hoog inkomen toch gesubsidieerd blijven huren) Hierdoor ontstaat een veel betere doorstroming.

De gemeente Zuidplas kan daarnaast de doorstroom bevorderen door een groter aanbod aan duurdere (niet gesubsidieerde) huurwoningen en goedkopere koopwoningen. Ook dient de voorrangspositie voor asielzoekers te verdwijnen. Landelijk gaan hier al stemmen voor op.

Alle gemeenten, en dus ook Zuidplas, moeten op korte termijn hun verantwoordelijkheid nemen om de doorstroming van asielzoekers uit de AZC`s te bevorderen. Andere vormen van huisvesting zijn dus nodig. VVD Zuidplas pleit dan ook voor creativiteit bij het omvormen en inzetten van leegstaande bestaande (bedrijfs)gebouwen. Daarnaast dienen er tijdelijke woonfaciliteiten te worden gecreëerd voor asielzoekers die mogen blijven.

Vervolgens kunnen asielzoekers die permanent mogen blijven zich, net als andere woningzoekenden, aanmelden voor een gesubsidieerde woning. Zonder voorrangspositie dus. 

In het nieuws zien we de laatste weken dat het grote aantal vluchtelingen bij het COA in Nederland voor een grote behoefte aan (tijdelijke) noodopvang zorgt. VVD Zuidplas vindt dat ook onze gemeente hierin (desgevraagd) haar verantwoordelijkheid moet nemen. Wij zijn dan ook blij dat, in eerste instantie, sporthal De Kleine Vink hiervoor beschikbaar gesteld wordt.

 Willem Jan van Tilborg, raadslid VVD Zuidplas