BLOG fractievoorzitter Ferry van Wijnen: de Koornmolen

Met gemengde gevoelens heb ik kennis genomen van het bericht over de voorgenomen sluiting van zwembad De Koornmolen, per 1 januari 2016 voor leszwemmen en doelgroepzwemmen. De onrust onder gebruikers en het personeel is groot.

Ik heb mijzelf binnen en buiten de gemeenteraad altijd hard gemaakt voor het behoud van zwemlessen en doelgroepzwemmen in Zevenhuizen. De discussie liep tenslotte al een tijdje bij mijn entree in de gemeenteraad in januari 2010. Helaas lijkt de discussie bijna ten einde, nu de directie van De Koornmolen dit besluit heeft genomen. Een besluit van een ondernemer, dit is uiteraard zijn goed recht.

Maar het gaat hier om meer belangen. Tijdens een feestje afgelopen zondag werd ik zowat besprongen door ‘Oma Will’, een vitale bewoonster van Zevenhuizen van 86 jaar. 3x in de week fietst zij met haar vriendinnen naar De Koornmolen. Om te zwemmen, maar ook om met elkaar koffie te drinken en bij te kletsen. Ze wil dit uiteraard heel graag blijven doen.

Het gaat hier dus vooral om de belangen van de gebruikers van De Koornmolen. De kinderen die zwemles hebben. De ouderen zoals ‘ Oma Will’ die hier zwemmen en hier dus een groot deel van hun sociale leven hebben. Maar ook om mensen die zwemmen op doktersadvies (in een bad op de juiste temperatuur). Bij elkaar gaat het hier om bijna 400 gebruikers. Het gaat om vitaliteit. En het behoud van dorpse voorzieningen.

Om deze reden heb ik, namens de VVD fractie, samen met Joop Huson (D66), tijdens de raadsvergadering van 1 september jl een motie ingediend. We kregen hierbij steun van SP en NEZ, waardoor er een meerderheid in de raad zou zijn.

In de motie riepen wij de wethouder op om nog deze week (nogmaals) met de eigenaar van De Koornmolen in overleg te gaan, om samen te onderzoeken of er een overbrugging van 1 jaar mogelijk is. Op 1 januari 2017 gaat namelijk het nieuwe subsidiebeleid in. Dan wordt het ook voor ondernemingen mogelijk om in aanmerking te komen voor subsidie. De bijdragen worden dan gekoppeld aan activiteiten met maatschappelijk nut, niet aan dure gebouwen of andere complexen. We wilden hier voor 1 jaar extra geld voor vrij maken. Maar we stelden ook een belangrijke voorwaarde: het huidige aanbod van leszwemmen en doelgroepzwemmen in 2016 moet blijven bestaan.

Na het indienen van de moties (ook PvdA/GL diende een motie in) is op verzoek van enkele raadsleden in beslotenheid verder vergaderd. Over de inhoud en uitkomsten hiervan kan en mag ik dus niks zeggen. Wel kan ik zeggen dat beide moties zijn ingetrokken en dat er nu een opdracht ligt bij het college. Zodra het kan en mag hoort u weer van mij.

Wordt vervolgd…

Ferry van Wijnen
Fractievoorzitter VVD Zuidplas
06-38754789