Persbericht motie vluchtelingencrisis

Uiteraard verantwoordelijkheid nemen, maar niet de deur wijd open zetten.

In de raadsvergadering van 1 september jl kwamen PvdA/GL en CU/SGP met een motie over de vluchtelingencrisis, welke door alle andere fracties werd ondersteund, behalve de VVD.

In de motie riepen zij het college op om, vooruitlopend op een eventueel verzoek van de staatssecretaris, samen met Vluchtelingenwerk en andere relevante organisaties te verkennen welke concrete bijdrage de gemeente zou kunnen leveren aan het vluchtelingenprobleem. Ook de VVD fractie volgt deze ontwikkelingen met afschuw en natuurlijk moeten we hierbij onze verantwoordelijkheid nemen. Wij vinden dit echter vanzelfsprekend, daar is wat de VVD betreft geen motie voor nodig.

Onze eigen VVD staatssecretaris Klaas Dijkhof deed onlangs een oproep aan gemeenteraden ‘met lef’ om hun verantwoordelijkheid te nemen wanneer er een beroep op hen gedaan wordt. Uiteraard steunt de VVD fractie deze oproep, maar pas als het zover komt.

Onlangs werd bekend dat het college van Zuidplas deze verantwoordelijkheid al neemt. In Zuidplas hebben dit jaar al bijna meer vluchtelingen onderdak gekregen dan in heel 2014. Hiermee voldoen we aan de zgn Fair Share voor onze gemeente.

Wanneer we de deuren van Zuidplas wijd open zetten wordt de druk op de wachtlijst voor sociale huurwoningen in Zuidplas nog hoger (veel inwoners wachten al op een woning). Vandaag werd ook bekend dat ook de VVD en PvdA in de Tweede Kamer niet willen dat de instroom van asielzoekers ten koste gaat van Nederlandse woningzoekenden. Het actief vergroten van deze problematiek moeten we wat ons betreft dan ook niet willen.

Onze fractie gaat ervan uit dat dit college het gevraagde lef toont als het zover is. We hebben daarom wel om een informatienota gevraagd waarin uiteen gezet wordt hoe het college zich op een dergelijk verzoek voorbereidt. Hierbij hebben we ook gevraagd hoe zij dan denkt om te gaan met de neveneffecten, zoals mogelijke sociale onrust en een verdere krapte van het aantal sociale huurwoningen.

Ferry van Wijnen
Fractievoorzitter VVD Zuidplas
06-38754789