Schriftelijke vragen stopzetten doelgroepzwemmen in De Koornmolen

Op 21 augustus 2015 namen wij kennis van het Persbericht van de directie van de Koornmolen, waarin zij kenbaar maakt dat het zwembad m.i.v. 1 januari 2016 sluit voor doelgroepzwemmen (zwemles, zwemmen voor ouderen, zwemmen met indicatie, etc.).

De VVD fractie betreurt dit besluit zeer. Voor de gebruikers (uit Zevenhuizen, Moerkapelle en daarbuiten), maar zeker ook voor het personeel dat nu wellicht zijn/haar baan verliest. Maar dit besluit is aan de onderneming zelf, uiteindelijk gaan we daar als ‘politiek’ niet over.

In de raadsvergadering van 10 maart jl spraken wij voor het laatst over de instandhouding van het doelgroepzwemmen in de 3 dorpen, aan de hand van Discussienota B 485. De uitkomst van deze discussie was dat de oplossing gezocht moest worden in ondernemerschap. Het college zegde toe in gesprek te gaan met de ondernemer die zich had aangediend in Moordrecht, maar ook met de eigenaar van De Koornmolen. 

De VVD Zuidplas heeft in dit kader de volgende vragen:

  1. Komt er, ondanks dit besluit, op korte termijn een gesprek tussen het college en  de eigenaar van De Koornmolen?
  2. Wij zijn benieuwd wat het college na de raadsvergadering van 10 maart jl. tot nu heeft gedaan in dit dossier. Graag ontvangen wij een chronologisch overzicht. 
  3. De gebruikers van De Koornmolen uit Zevenhuizen en Moerkapelle moeten nu een behoorlijk eind gaan reizen voor het doelgroepzwemmen. Op welke wijze denkt het college het doelgroepzwemmen voor de inwoners van Zevenhuizen en Moerkapelle te borgen en bereikbaar te houden na de sluiting van De Koornmolen?