Hommeles in de raadzaal over hulp bij het huishouden

Al weken, maanden lang probeert de oppositie het onderwerp decentralisaties naar zich toe te trekken. De toonzetting van vooral de CU/SGP schiet bij onze fractie dan wel eens in het verkeerde keelgat. Zo stelden zij eerder in debatten dat de ‘VVD niet wist wat er speelde’. En dat zij ‘hun werk als raadlid wel serieus namen’.

Wat wel helder is, is dat wij anders tegen de decentralisaties en de gevolgen hiervan aan kijken. Er moet namelijk gewoon bezuinigd worden om eea betaalbaar te houden. En dat het nog niet vlekkeloos verloopt zien wij ook, maar we praten hier ook wel over de grootste gemeentelijke transitie in tientallen jaren.


Zo ook met de Hulp bij het Huishouden. CU/SGP georganiseerde op 3 juni een thema-avond voor zorgvragers en zorgaanbieders en hier liepen de emoties best hoog op. Hart van Holland publiceerde een paginagroot verslag. Zo konden alle inwoners van Zuidplas kennis nemen van de toch subjectieve beleving van mensen. Zo werd er bijvoorbeeld gesteld dat er in Zuidplas twee inwoners overleden zouden zijn door de spanning en de stress rondom de Hulp bij het Huishouden. Hoe vreselijk dit nieuws ook is, zo kan je dat natuurlijk nooit stellen. 

Ook ik was bij deze avond aanwezig, juist om de discussie niet uit de weg te gaan en met deze mensen in gesprek te gaan. Ook heb ik hier gezegd dat we met de gehele raad naar oplossingen moeten zoeken. Maar dan wel oplossingen voor de objectieve problematiek. Regeren vanuit emotie is nu eenmaal onverstandig.

Dat er bij de Hulp in het Huishouden zaken nog steeds niet goed lopen is dus wel helder en hier lopen we ook niet voor weg. Zo zijn bijvoorbeeld de facturen voor de eigen bijdrage er nog niet, waardoor zorgvragers straks met terugwerkende kracht moeten gaan betalen. Ook besloot de raad in april al dat mensen zelf uren mogen bijkopen, hier bleek begin juni nog niet over gecommuniceerd.


Maar onze wethouder Joke Vroegop weet heel goed wat er speelt en werkt hard aan oplossingen. We worden regelmatig bijgepraat en er komen prima, feitelijke informatienota’s uit het college. Helaas kan zij niet het achterste van haar tong laten zien en alle ontwikkelingen publiek maken. Verschillende zorgaanbieders hebben namelijk besloten een kort geding te starten tegen de gemeente Zuidplas. Daarnaast werken we samen in de Regio, we gaan er dus niet alleen over. 

Belangrijkste uitgangspunt is dat al onze inwoners de huishoudelijke hulp krijgen die volgens de gestelde indicatie nodig is. Bij de wethouder zijn geen gevallen bekend die dit niet krijgen. En mocht dit wel zo zijn, dient men dit bij de gemeente aan te geven.

Dit wil nadrukkelijk niet zeggen dat onze inwoners nu de zorg krijgen die ze eigenlijk zouden willen. Als gevolg van de landelijk gemaakte keuzes en de (regionale) uitwerking hiervan verandert de zorg namelijk. Zo kan het zijn dat iemand niet meer de (vertrouwde) hulp over de vloer krijgt en kan het aantal uren worden aangepast. Maar er is wél hulp.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 juni kwam de CU/SGP weer met een (overbodige) motie over dit onderwerp. En de PvdA stelde, als gewoonlijk, weer mondelinge vragen. De VVD fractie is er inmiddels wel een beetje klaar mee. Hiermee wordt de emotie gevoed en ontstaat er onterechte beeldvorming over de zorg in Zuidplas.


Om deze reden heb ik namens de gehele coalitie een stevig statement uitgesproken. Het college (en dus ook onze wethouder) verdient het vertrouwen en de ruimte om de verbetermaatregelen te effectueren. Het steeds maar weer aandacht vragen voor dit onderwerp door het stellen van vragen en het indienen overbodige moties voeden nu eenmaal vooral de emotie, maar werken niet mee aan de objectieve oplossingen. Ook leggen ze een onnodige druk op de ambtelijke organisatie. En die hebben, juist nu, wel wat beters te doen.

De oppositiepartijen reageerden onthutst en de emoties voerden wederom de boventoon. Eerlijk gezegd kwam dit wat vreemd op mij over. De motie was ons namelijk al bekend en we hadden de fractieleden van de CU/SGP al met klem geadviseerd de motie niet in te dienen. Desondanks werd de motie ingediend en dat was voor ons de druppel.


In de emotie van het debat vielen harde woorden en coalitiepartij SP werd, vooral door het CDA en de PvdA/GL, wederom hard aangepakt. Wij vinden dit te makkelijk en gewoon onterecht. De SP is een constructieve coalitiepartner en verdient daarom meer credits. We laten dit dus niet zomaar gebeuren.

Nu, twee dagen later, dwarrelt de stof weer een beetje neer. Morgen drink ik even koffie met Dico Bac (CU/SGP) om even terug te kijken op alle gebeurtenissen. En ik hoop dat de andere fractievoorzitters uit de oppositie hier ook voor open staan, ik nodig hen hier in elk geval nadrukkelijk voor uit.


Ferry van Wijnen
Fractievoorzitter VVD Zuidplas
18 juni 2015