Reactie interview Sep Pouwels aan de Vereniging van Raadsleden

Enige weken geleden zijn wij geconfronteerd met de concepttekst van een interview dat Sep Pouwels heeft gegeven aan de Vereniging van Raadsleden. Het artikel dat hieruit is voortgekomen is vandaag geplaatst (www.raadsleden.nl/actueel/actueel) en maakt onderdeel uit van een reeks interviews met raadsleden over hun ervaringen met diversiteit en inclusiviteit.

Wij hebben kennis genomen van de inhoud van het artikel. We betreuren het dat Sep het zo heeft ervaren, maar herkennen ons niet in de inhoud en toonzetting van dit artikel. Diversiteit en inclusiviteit is wat ons betreft een belangrijk onderwerp dat altijd aandacht verdient.

Het bestuur is al geruime tijd op de hoogte van de moeizame samenwerking tussen Sep Pouwels en de overige fractieleden. Wij hebben hier als fractie en bestuur veel aandacht voor gehad. De afgelopen maanden hebben hierover vele gesprekken plaatsgevonden.

Het interview heeft in 2 fases plaatsgevonden; het 1e interview heeft telefonisch plaatsgevonden in oktober 2020 en het vervolg hierop begin 2021 bij Sep Pouwels thuis. De laatste maanden is met succes door Sep en de fractie gewerkt aan verbetering van de relatie. Dat traject is wat ons betreft nog niet afgerond.

Om die reden zullen wij alles in het werk blijven stellen om de ingeslagen weg te vervolgen en zo te komen tot structurele verbetering.

Voor verdere informatie kunnen jullie altijd contact opnemen met ondergetekenden.

 

Hans den Arend (vz)                                                      Ferry van Wijnen (vz)

Bestuur VVD Zuidplas                                                   Fractie VVD Zuidplas

06-20352503                                                                  06-55871313