De VVD stemtip van de dag: (uw) veiligheid: een speerpunt van de VVD!

Wijkagenten en BOA’s hebben lokaal een belangrijke taak. Naast het handhaven van de openbare orde zijn zij ook de ogen en oren voor andere hulpinstanties om knelpunten te signaleren. Dan hebben we wel voldoende wijkagenten en BOA’s nodig, maar krijgen we die ook?

We kennen het allemaal. Jongeren die op straat hangen en kattenkwaad uithangen. We moeten daar dan vaak om lachen. Maar het kan ook doorslaan. Doorslaan in kleine criminaliteit, intimidatie, drugsgebruik, gebruik van lachgas, met alle gevolgen van dien. Enkele voorbeelden uit de Zuidplas praktijk.

Een ondernemer die met zijn jonge bedrijf op een industrieterrein gevestigd is. Bij de ingang zit vaak een groep jongeren die daar drank en drugs gebruiken en dealen. En als ze dan weg zijn, laten ze vaak een enorme puinhoop achter. Hij heeft er wel eens wat van gezegd, maar dan kan je de reactie van de jongeren wel raden. Nu is deze ondernemer niet zo bang uitgevallen, maar je zou je kunnen voorstellen dat zo iemand liever niet meer in de avonduren alleen naar buiten loopt daar.

Of een lokaal zeer betrokken inwoner die na een gesprek met jongeren (die al lange tijd onrust veroorzaken in het dorp, schoolplein of bij hem voor de deur) stelselmatig wordt geïntimideerd en bedreigd.

Of ondermijning van huisregels en gebrek bij respect op en rond voetbalvelden of andere sportcomplexen. Jongeren hangen hier rond, plegen vernielingen en gebruiken drugs.

Doet de politie dan niks? Zeker wel.

Wijkagenten zijn een belangrijk onderdeel van de oplossing. Ze tonen betrokkenheid en staan in direct contact met de jongeren. Zij weten wat er speelt, kunnen de ouders erbij betrekken en oplossingen aandragen.

Volgens de Politiewet 2012 zou er 1 wijkagent per 5000 inwoners moeten zijn. Ook stelt de Regeling Wijkagenten dat zij (in principe) niet ingezet mogen worden voor andere reguliere politiewerkzaamheden. In werkelijkheid blijkt dit niet het geval. In Zuidplas tellen we nu 7 wijkagenten, we zitten dus ook hier ver onder de landelijke norm.

Het is daarom goed dat de VVD in haar verkiezingsprogramma aandacht heeft voor meer zichtbare wijkagenten die surveilleren om verloedering op straat en in wijken tegen te gaan.

Ook is er aandacht voor BOA’s, die de politie kunnen ondersteunen bij de handhaving van de (lokale) openbare orde. De VVD wil ook dat de bevoegdheden van BOA’s worden uitgebreid zodat ze ook boetes kunnen opleggen voor overtredingen buiten hun specifieke werkterrein.

Momenteel vloeit de opbrengst van de boetes die boa’s uitschrijven naar het Rijk. Volgens de VVD zou dit juist naar de gemeente moeten.

Stem daarom voor meer veiligheid. Stem op 17 maart 2021 VVD!