De VVD stemtip van de dag: Het vestigen van statushouders kan anders!

Het is bij dit onderwerp altijd belangrijk eerst goed aan te geven waar het nu over gaat: het gaat hier om statushouders. En statushouders zijn mensen of gezinnen die terecht zijn gevlucht uit hun land van herkomst. Uit angst voor oorlog of geweld, of omdat zij anders denken, anders leven, een andere geaardheid hebben, noem het maar.

En of het terecht is of deze vluchtelingen deze status krijgen, is niet aan de politiek of aan de gemeente. Hier staat de IND voor aan de lat en we moeten er met elkaar op kunnen vertrouwen dat deze uitvoeringsorganisatie haar werk goed doet. Gelukszoekers moeten terug naar het land van herkomst, échte vluchtelingen worden statushouders en mogen dus (al dan niet tijdelijk) blijven. En dat dit proces veel sneller moet: daar is iedereen het wel over eens...

Gemeenten krijgen jaarlijks een quotum opgelegd van het aantal statushouders dat zij moet voorzien van een huis. Het is nu dus zo geregeld dat deze groep automatisch een voorkeurspositie krijgt bij de toewijzing van een sociale huurwoning, terwijl onze jongeren of andere inwoners (die hier soms al jaren op zitten te wachten) vaak achter het net vissen. Overigens wijst de praktijk in Zuidplas uit dat dit hier wel mee valt.

De landelijke VVD stelt nu in haar verkiezingsprogramma dat statushouders na het asielzoekerscentrum (azc) niet meer automatisch doorstromen naar een sociale huurwoning. Sterker nog: er komt een verbod voor gemeenten om statushouders deze voorrang te geven. Statushouders verblijven na het azc eerst op speciale integratielocaties. Hier doorlopen zij een intensief inburgeringstraject en maken een start met het leren van de Nederlandse taal.

Vanuit de VVD in Zuidplas denken wij dat dit een goed idee is. Naast het gevoel van onrechtvaardigheid (waarom de vluchteling wel, maar de gescheiden moeder met 3 kindertjes niet?) is het ook de vraag of de huidige werkwijze voor de langere termijn wel houdbaar is.

De IND werkt momenteel achterstanden weg en mede daardoor zien we op dit moment een grote schaarste aan woningen voor statushouders ontstaan. Hierdoor zitten zij langer in asielzoekerscentra dan nodig is. De druk vanuit de provincie neemt daarom toe om toch iets te organiseren voor deze statushouders.

Het college van B&W in Zuidplas heeft onlangs haar verantwoordelijkheid genomen door een onderzoek te starten naar mogelijkheden. Er wordt over gesproken om een groep van ongeveer 200 statushouders tijdelijk naar Zuidplas te halen. Zij zouden dan in nieuw te plaatsen flexibele woningen gevestigd worden. Woningen die later ook gebruikt kunnen worden door andere doelgroepen, wanneer ze voor de statushouders niet meer nodig zijn.

Hiermee toont Zuidplas aan haar verantwoordelijkheid te willen nemen voor een maatschappelijk probleem en natuurlijk staat de VVD in Zuidplas hier achter. Maar hier zijn wel kaders nodig en dat is dan ook de reden dat wij dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad hebben laten zetten. Want hoe gaan deze plannen vallen in onze samenleving? Wat en hoe draagt dit bij aan het integratieproces?

Enkele jaren geleden kregen we ook een verzoek om voor een korte periode vluchtelingen op te vangen. Toen heeft de gemeente Zuidplas de sporthal Kleine Vink als opvanglocatie ter beschikking gesteld. Twee dingen zijn ons hier bijgebleven:

De enorm heftige reacties van inwoners als reactie op de plannen en om dit zo te doen. Een informatieavond die uit de hand dreigde te lopen. Inwoners stelden niet meer met hun hondje naar buiten te durven of durfden hun kinderen niet meer alleen over straat te laten gaan.

Aan de andere kant was het aantal vrijwilligers om te helpen bij de begeleiding van deze groep vluchtelingen enorm en ontstonden er vanuit onze samenleving allerlei mooie initiatieven om deze vluchtelingen zich welkom te laten voelen. Het was prachtig om te zien hoe goed we hier als samenleving mee omgingen.

Wat de VVD Zuidplas betreft dus doen!

Maar wel met oog op de toekomst. Dus goed met elkaar blijven nadenken hoe we draagvlak creëren en behouden onder onze inwoners. Maar ook over hoe we deze mensen zo goed mogelijk voorbereiden op een langer verblijf in onze samenleving.

Uiteraard komen we hier in het komende debat op terug.