De VVD stemtip van de dag: De jeugdzorg kan beter!

De VVD heeft in haar landelijk programma veel aandacht voor de jeugdzorg. We staan nog steeds achter de veranderingen van de afgelopen jaren. Sinds januari 2015 hebben de gemeenten een grotere rol gekregen. Uitgangspunt is dat jeugdzorg vanuit de gemeente dichter bij het kind georganiseerd wordt. De gemeente kent haar inwoners en maatwerk is dan veel beter toepasbaar.

Jeugdzorg kan beter!

Veel zaken lopen nog niet goed genoeg. Hier is dus meer inspanning nodig van ons allemaal!

De jeugdzorg kan beter!

De VVD zet in op betere en uniforme afspraken met zorgaanbieders en tijdige signalering van problemen (ook in samenwerking met scholen). Huisartsen hebben een belangrijke rol bij doorverwijzingen. Daarom pleiten wij als lokale VVD voor aanwezigheid van voldoende jeugdprofessionals bij huisartsen. Zij zijn bekend met de regionale zorgorganisaties en de behoeften van ouders en kinderen.

Maar ondanks deze inzet van ons allemaal is dit niet het enige probleem. Hoe goed en efficiënt we het ook organiseren: het gat tussen inkomsten en uitgaven voor de jeugdzorg blijft groot en mogelijk dat de gevolgen van de Corona crisis het gat nog groter maken.

Er is dus ook gewoon meer geld nodig. Niet toevallig kwam dit ook ter sprake in een leuk dubbelinterview in het Hart van Holland tussen ‘onze’ minister Tamara van Ark en Ferry van Wijnen.

Zie: https://www.hartvanzuidplas.nl/nieuws/politiek/21899/de-nummer-twee-op-vvd-kieslijst-en-vvd-fractievoorzitter-in-zui

De VVD Zuidplas steunt de lobby voor meer geld naar de WMO en de Jeugdzorg  en vindt dat de zorg door moet gaan. Onze wethouder Daan de Haas maakt zich hier hard voor, ook richting de landelijke politiek.  Zie ook de bijgevoegde video (bron: GouweIJssel nieuws).

Net als bij eerdere onderwerpen in deze reeks, is dus ook hier dat samenspel tussen lokaal en landelijk van groot belang. Stem daarom op 17 maart VVD!

Zet cookies aan om de video te tonen.