De VVD stemtip van de dag: Iedereen doet mee, ook met sporten!

De VVD heeft in haar landelijke programma ook veel aandacht voor sport en gezondheid. De VVD zet in op voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en te sporten. Dat maakt sport en bewegen toegankelijk voor iedereen.

Dit geldt uiteraard ook voor senioren; ook voor hen is een breder aanbod van sport en bewegen nodig. Naast bewegen is de sociale omgeving van de vereniging van belang om eenzaamheid tegen te gaan. Ook blijven zij dan beter betrokken bij onze maatschappij. Gewoon lekker meedoen dus!

Maar… bij dit onderwerp zit ook een lokaal sausje. Onze landelijke VVD vrienden zeggen ook: waar nodig helpen we de gemeenten. Dat is een mooie uitspraak die wij wel even opslaan in ons geheugen.

De huidige financiële situatie van de Nederlandse gemeenten, Zuidplas niet uitgezonderd, is helaas niet best.

Onze fractievoorzitter Ferry van Wijnen daar over:

‘De financiële tekorten worden voor het grootste deel veroorzaakt door een te kleine bijdrage van het rijk om de Jeugdzorg en de WMO goed uit te voeren. De gemeenten doen er alles aan om dit binnen de beschikbaar gestelde budgetten uit te voeren, maar nu wordt met een structureel tekort van 4 miljoen euro echt zichtbaar dat dit gewoon niet kan. Als het Rijk niet snel over de brug komt, zullen gemeenten hard moeten bezuinigen, en we ontkomen er niet aan dit ook (deels) bij sport en bewegen te zoeken.’

Hier gaat dus wel een spanningsveld ontstaan. Gelukkig is de VVD een fijne vereniging met korte lijnen. Vanuit de VVD Zuidplas hebben wij een goed netwerk binnen de landelijke VVD. Het is dus voor ons als VVD Zuidplas van groot belang dat de VVD ook landelijk de grootste partij blijft!