De VVD stemtip van de dag: Geven en krijgen!

In het landelijke verkiezingsprogramma stelt de VVD wederom dat mensen in de bijstand geactiveerd moeten worden door het leveren van een tegenprestatie. Dus als je geld krijgt van de overheid om in je levensonderhoud te voorzien, doe je daar iets voor terug.

Geven en krijgen vindt iedereen leuk. Hans Wiegel maakte hier al eens een beroemde grap over tegen Joop den Uyl. (Zie onderstaand filmpje)

Bij de beoordeling van iemands mogelijkheden dus ook niet kijken wat er ‘niet’ kan, maar juist kijken wat er wél kan. De tegenprestatie kan op verschillende manier worden geleverd. Van mantelzorg tot schoffelen, van klusjes bij een vereniging tot het geven van bijles. En het gaat niet alleen over die prestatie. Ook over meedoen in de samenleving, inclusiviteit en voor migranten: het leren van Nederlandse taal.

Om deze reden vraagt de VVD in haar landelijke programma ook van iedereen een  maximale  inspanning  om  de  Nederlandse taal  voldoende  (B1-niveau)  te  beheersen.

Op 30 juni 2020 hadden 720 inwoners (21 per 1000 inwoners van 18 jaar of ouder) van Zuidplas een bijstandsuitkering ( bron: https://waarstaatjegemeente.nl ). Overigens ver onder het landelijk gemiddelde, vooral in stedelijke gebieden liggen deze aantallen fors hoger.

De Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (i.s.m. Capelle aan den IJssel) voert de taken uit de Participatiewet uit. Dit kost Zuidplas in 2021 bijna 2 miljoen euro belastinggeld. Het is nogal wat.

De tegenprestatie, maar ook de taaltoets, zijn de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Het zou niet uitvoerbaar zijn, want als mensen écht niet willen, dan willen ze niet. Wat ons betreft worden deze mensen gekort op hun bijstandsuitkering, hoe laag deze ook al is.

Het is daarom goed dat de landelijke VVD ook nu hier weer aandacht voor heeft.

Zet cookies aan om de video te tonen.