Huis-aan-huis in Zevenhuizen (13-02-2021)

Onderstaand schrijven wordt 13 februari a.s. in Zevenhuizen huis-aan-huis bezorgd. Hiermee roepen we de inwoners op om deel te nemen aan een door ons opgezet behoefteonderzoek om de realisatie van een tweede supermarkt mogelijk te maken. Kunt u niet wachten op de brief? Lees 'm hier alvast en vul de enquête in!

Beste inwoner,

Er bereiken ons veel vragen over een tweede supermarkt in Zevenhuizen. De VVD in Zuidplas zet zich hier al langere tijd voor in, maar de Provincie staat dit vooralsnog niet toe. Graag vragen we uw hulp om hier beweging in te krijgen. 

Tot 15 mei 2004 had Zevenhuizen twee supermarkten, de C1000 en de Albert Heijn, beiden gevestigd in de Dorpsstraat. Het wordt nu tijd dat Zevenhuizen weer een tweede supermarkt mag verwelkomen. Met de realisatie van het Koningskwartier, hier komen uiteindelijk +/- 1.200 woningen, ontstaat er ruimte voor meer winkelvoorzieningen in Zevenhuizen. 

De Provincie stelt echter dat er geen nieuwe koopstromen gecreëerd mogen worden. Kortom, nieuwe winkelvoorzieningen krijgen alleen goedkeuring binnen de bestaande koopstroom: de Dorpsstraat. Wat ons betreft zijn er meerdere geschikte locaties in Zevenhuizen. Denk aan de oude Zilverberklocatie en het Nijverheidscentrum. 

De VVD Zuidplas gaat zich opnieuw hard maken voor de realisatie van een tweede supermarkt. Wij willen dat de Provincie zich minder bemoeit met ons grondgebied. Wij maken zelf wel uit waar we winkels geschikt achten. Uw hulp is nodig om dit initiatief kracht bij te zetten. 

Wilt u ons helpen door het beantwoorden van een aantal vragen? Link vragenlijst. Scan onderstaande QR-code of ga naar onze website www.zuidplas.vvd.nl. Geeft u de voorkeur aan een vragenlijst die handgeschreven in te vullen is, neem contact op met ondergetekenden. Wij doen een vragenlijst bij u in de brievenbus.


Samen sterk voor een nieuwe supermarkt!

Alvast veel dank en een hartelijke groet,

Namens de fractie van VVD Zuidplas,

Leendert Karreman & Ferry van Wijnen