Geen windmolens in Zuidplas!

Er komen als het aan de VVD Zuidplas ligt geen windmolens in de gemeente Zuidplas. Dus ook niet langs de A12 en A20 zoals in onderstaand krantenartikel door de GroenLinks wethouder van Gouda wordt gesuggereerd.

Gelukkig gaat elke gemeente(raad) uiteindelijk over haar eigen grondgebied en sluit Zuidplas windmolens uit op grond van het coalitieakkoord. De VVD Zuidplas heeft zich altijd vol energie ingezet tegen windmolens en blijft dat ook doen. Het stelt ons gerust dat windmolens uitgesloten zijn voor de RES 1.0 op grond van de uitgangspunten die op 19 januari door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Link naar krantenartikel:

Tijd begint te dringen: waar in de Goudse regio komen de windmolens te staan?