Schriftelijke vragen wijziging dienstregeling Arriva

Arriva heeft per 3 januari jl. de dienstregeling aangepast[1]. Arriva meldt op haar eigen website dat de dienstregeling tijdelijk is aangepast in verband met het lagere aantal reizigers vanwege de geldende beperkende coronamaatregelen.

De VVD Zuidplas vindt het betreurenswaardig dat er geen communicatie is geweest van Arriva en de gemeente Zuidplas.

VRAGEN: 

1.      Was het college op de hoogte van de wijzigingen? Zo ja, sinds wanneer?

2.      Is het gebruikelijk dat dit niet vooraf wordt gecommuniceerd?

De belangrijkste wijzigingen:

·        Omdat lijn 382 niet meer via Moerkapelle gaat rijden, komen er twee nieuwe buslijnen 384 en 386 om de verbinding tussen Moerkapelle enerzijds en Gouda/Waddinxveen anderzijds in de spits te bieden. Buiten de spits is deze verbinding mogelijk met een overstap in Zevenhuizen.

·        Lijn 383 zal in het weekend uitgevoerd worden met kleine 8-persoonsbusjes.

Moerkapelle wordt hiermee het hardst geraakt. VVD Zuidplas is benieuwd naar de effecten hiervan en welke alternatieven er zijn?

VRAGEN: 

3.      Wat was de bezetting van de vervallen buslijn 382 in Moerkapelle?

4.      Is er een behoefteonderzoek gedaan alvorens te besluiten de lijn niet meer via Moerkapelle te laten verlopen?

5.      Zijn de 8-persoonsbusjes die in de weekenden worden ingezet voor alle doelgroepen toegankelijk, zoals mindervaliden? Zo nee, wat is het alternatief voor deze mensen?

6.      Hoe groot is de impact van de gewijzigde dienstregeling volgens het college op de inwoners van Moerkapelle?

Arriva geeft ook aan dat ze de ontwikkeling van het gebruik van de OV-lijnen monitoren en passen daarop de dienstregeling eventueel weer aan. VVD Zuidplas is van mening dat lege rondrijdende bussen geen toegevoegde waarde hebben. In die zin is het monitoren van de dienstregeling en eventueel hierop anticiperen een goede zaak. Een geschrapte OV-lijn monitoren is lastig, in dat opzicht zijn we benieuwd hoe Arriva die behoefte gaat monitoren.  

VRAGEN: 

7.      Deelt u de opvatting dat de nu vervallen lijnen lastig te monitoren zijn?

8.      Is het college bekend hoe de behoefte van de vervallen lijn 382 blijvend gemonitord kan worden? 

Gedurende de dag komt het vaak voor dat de bezettingsgraad van een bus erg laag is (behoudens de spitsuren).

VRAGEN: 

9.      Zijn er bij de OV-bedrijven ontwikkelingen gaande om andere vormen aan te bieden om lege bussen te voorkomen en toch de dienstverlening op pijl te houden?