VVD Vragen over het Politie keurmerk veilig wonen

De VVD stelt vragen over de voortgang van de motie Keurmerk Veilig Wonen die bijna 2 jaar geleden in de gemeenteraad is aangenomen

a) Wat heeft u inmiddels gedaan om de uitgangspunten van het Politie Keurmerk
Veilig Wonen te implementeren in de (stedenbouwkundige) planontwikkeling en
het bouwproces?
b) Hoeveel woningen zijn de afgelopen twee jaar in onze gemeente gebouwd?
c) Hoeveel van deze woningen zijn gebouwd onder het Politie Keurmerk Veilig
Wonen?
d) Waarom duiden de verkoopsites van de makelaars niet op het gegeven dat
deze nieuwbouwwoningen gebouwd worden/zijn onder het Politie Keurmerk
Veilig Wonen?
e) Hoeveel woningen staan in 2021, 2022 en 2023 in de planning?
f) Worden bij deze toekomstige woningbouwprojecten de uitgangspunten van het
Keurmerk Veilig Wonen volledig toegepast?