Coalitieakkoord 2018-2022

Onder het motto ‘ Samen verder bouwen aan Zuidplas’ hebben we op hoofdlijnen overeenstemming bereikt, o.a. over:

- het verder versterken van de samenwerking tussen gemeentebestuur, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties;

- uitstekende dienstverlening: optimale bereikbaarheid, snelle procedures, heldere communicatie;

- we streven naar een samenleving waar iedereen mee kan doen (een inclusieve samenleving). Dit vereist een integrale aanpak/samenhangend beleid op leefgebieden als wonen, zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en sport;

- een toekomstbestendige gemeente. Vanuit klimaat- en energieperspectief, door kansen circulaire economie te ontdekken en ontwikkelen, door gezond financieel beleid.

Het college zal bestaan uit een viertal wethouders;
VVD: Jan Hordijk en Daan de Haas
CU/SGP: Jan Willem Schuurman
CDA: Jan Verbeek