VVD stelt vragen over prijsstijging invalidenparkeerkaart

De fractie van de VVD Zuidplas heeft middels berichten op sociale media en gesprekken met inwoners kennis genomen van behoorlijk gestegen kosten van een “invalidenparkeerkaart”.


We hebben begrepen dat de kosten van zo’n kaart in 2018 met zo’n 45 euro zijn toegenomen ten opzichte van 2017 en dus gestegen zijn van 116 euro naar 151 euro.


Voor de betreffende inwoners is een invalidenparkeerkaart een “noodzakelijk kwaad” en vanzelfsprekend geen vrije keuze qua “aanschaf”. Een stijging van zo’n 40% van dit tarief vindt de VVD Zuidplas in dit kader wel heel erg veel. Wij hebben begrepen dat de kosten met name veroorzaakt worden door de meerkosten van de medische keuring.


De VVD Zuidplas heeft daarom de volgende vragen aan het college:


1.      Klopt het dat dit tarief zo buitensporig is gestegen ?


2.      Klopt het dat dit veroorzaakt wordt door de kosten van de medische keuring en zo ja, waarom is die dan ineens zo veel duurder ?


3.      Is het college met ons van mening dat dit ongewenst is en wat kan er aan gedaan worden deze kosten alsnog te beperken ?


4.      Zijn de kosten bij een herkeuring cq verlenging van zo’n kaart hetzelfde als bij een eerste aanvraag? Zo ja, waarom? Veel gegevens zijn dan toch immers al bekend ?


5.      Is het noodzakelijk dat een ieder herkeurd wordt cq zo’n kaart opnieuw moet aanvragen ? Bepaalde handicaps zijn (helaas) nu eenmaal blijvend ?!


Graag ontvangen wij een schriftelijke beantwoording op deze vragen.


Jan Ambachtsheer

Gemeenteraadslid VVD Zuidplas