Initiatiefvoorstel VVD Parkeerproblematiek Bomenwijk en Sportpark Dorrestein

Afgelopen dinsdag werd het initiatiefvoorstel van de VVD om de parkeerproblematiek bij sportpark Dorrestein en in de Bomenwijk aan te pakken voor de tweede keer behandeld en unaniem aangenomen! Een schitterend resultaat. Het parkeren voor sportpark Dorrestein krijgt op het sportpark ongeveer 80 extra plekken. En de bestaande parkeerplaatsen worden opgeknapt. De parkeeroverlast in de omliggende wijken wordt hiermee flink aangepakt! De extra plekken in de Bomenwijk zelf worden vooralsnog even 'geparkeerd'; als een nieuwe verkeersdrukmeting over een jaar aantoont dat de bezettingsgraad nog steeds in de categorie 'problematisch' zit, worden ze alsnog aangelegd.

Initiatief nemen en aanpakken

Naast mooie projecten in de andere dorpen van Zuidplas hebben we eind 2016 als VVD fractie ook een probleem in Nieuwerkerk aan den IJssel opgepakt om te bekijken of we er wat mee konden. De parkeerproblematiek in de Bomenwijk bij voetbalvereniging Nieuwerkerk  was op dat moment al jaren een bekende frustratie voor veel mensen en na een bericht in de media hierover zijn we erin gedoken. We hadden op dat moment nog geen idee waar we uit zouden komen.

Onze vragen aan het college leverde al wat reacties op social media kanalen. Na de eerste contacten werden afspraken gemaakt met betrokkenen en is een hele lange serie van gesprekken, inventarisaties, tekeningen maken en draagvlak creëren doorlopen. Omwonenden (al dan niet vertegenwoordigd in een flatcommissie, overkoepelend orgaan hoogbouwflats of kopersvereniging), de sportclubs (voetbal, hockey, jeu-de-boules en het Polderbad), gemeente, politie en politieke partijen zijn meegenomen in het geheel en die hebben allen op hun manier een steentje bijgedragen. Mooi om te zien dat zoveel partijen met allemaal hun eigen belangen wel zien dat er iets moet gebeuren en er samen proberen uit te komen. 

In de raad

De eerste behandeling in de raad (4 juli 2017) gaf met een groot aantal insprekers al aan dat het een onderwerp was dat leefde. 

Een last-minute bekend geworden plan van hockeyclub De IJssel om met meerdere verenigingen het tekort aan zaalcapaciteit terug te dringen wilden we niet bij voorbaat in de weg zitten, dus we trokken ons voorstel in om verder onderzoek te doen.  

Resultaat!

Met nog meer informatie en na het afstrepen van nieuwe potentiële alternatieve locaties konden we deze week (6 maart 2018) het voorstel nogmaals inbrengen. De uitbreidingswensen van vvN of De IJssel zitten we niet of nauwelijks in de weg. Vooralsnog hoeft er geen groen geofferd te worden in de Bomenwijk voor extra plekken. De bestaande parkeerplaatsen achter het zwembad worden ook opgeknapt zodat het gehele gebied er beter en veiliger bij komt te liggen. Parkeren voor de sport ook echt weer bij de sport!

Een mooi resultaat! En nu Vol Vertrouwen Door met de uitvoering.

  

*** hieronder: spreektekst eerste termijn Nick Rockx in raad ***

Voorzitter,

Vandaag bespreken we voor de tweede maal het initiatiefvoorstel van de VVD om de parkeerproblematiek bij sportpark Dorrestein en in de Bomenwijk aan te pakken.

Een project waar we, na beantwoording van vragen aan het college, eind 2016 mee zijn begonnen en op dat moment nog geen idee hadden waar we uit zouden komen. 

In eerste instantie werd gezocht naar extra plekken in de Bomenwijk zelf, maar daar kwam begin 2017 een unieke mogelijkheid bij, nadat duidelijk werd, op een avond met veel betrokkenen, dat de Jeu de Boulesclub het voormalige CKV-korfbal-terrein ging verlaten.

In juli 2017 hadden we een eerste versie in de raad en na berichten in de media daarvóór zijn we benaderd met nieuwe informatie door belanghebbenden en ook onze collega fracties hadden uiteraard vragen en opmerkingen.

Een prachtig initatief van Hockeyclub De IJssel, om samen met enkele andere verenigingen het tekort aan zaalcapaciteit terug te dringen wilden wij niet in de weg zitten.

Reden voor ons om die eerste versie terug te nemen en aanvullend onderzoek te doen. Met dit voorstel als resultaat. Het heeft even geduurd, maar zo kan dat nu eenmaal gaan met meer dan 10 verschillende partijen en misschien nog wel meer `mogelijke` locaties in het spel.

Voorzitter, dit is een voorstel om parkeerproblematiek aan te pakken

Dit is geen voorstel om een velden tekort of een gebrek aan indoor-sporthallen op te lossen.

Voor dit voorstel hebben we geconcludeerd dat we de benodigde en gewenste uitbreidingsplannen van voetbalvereniging Nieuwerkerk of hockeyclub De IJssel NIET in de weg zitten.

Natuurlijk moeten we hiervoor aandacht hebben en houden, ook na de verkiezingen als hier weer een sterk vernieuwde raad verder gaat. Morgen wordt een sportdebat gehouden en daar zal het ook zeker ter sprake komen. Maar de andere partijen komen zo ook nog aan het woord dus ik heb een klein vermoeden vanavond ook 

Voorzitter, dit is dus ;een voorstel om parkeerproblematiek aan te pakken.

Problematiek die bij zowel omwonenden alsook bezoekers van het sportpark al jaren op piekmomenten tot grote frustraties leidt. En ook problematiek die op creatieve manieren wordt tegengegaan. Meer op de fiets, boodschappen doen op een andere dag, op andere plekken verzamelen voor uitwedstrijden etc. Maar helaas niet voldoende.

Problematiek die meerdere oorzaken heeft en waarvoor wij als gemeentebestuur, met de kennis van nu, in het verleden waarschijnlijk andere keuzes hadden gemaakt om deze situatie te voorkomen. Nu is er zoals gezegd een unieke mogelijkheid door het vrijkomen van het voormalige korfbal terrein; we kunnen het tekort aan parkeerplaatsen voor nu en de komende jaren flink terugdringen.

Het doel van deze realisatie is dat het parkeren VOOR het sportpark ook OP het sportpark gaat plaatsvinden.

En als de plekken daar gerealiseerd worden moeten ze ook gebruikt gaan worden.

Daarvoor kan het college, wat ons betreft, samen met de sportclubs bekijken welke maatregelen effectief ingezet kunnen worden en hierover eventueel afspraken maken.

Ook stimulatie van fietsgebruik blijft daarbij een aandachtspunt.

Graag hoor ik van de wethouder dat vóór de uitvoering ook de betrokken partijen worden 'meegenomen' in het proces. Direct de toegangen van de Jeu de Boules club en de hockeyclub goed laten aansluiten aan de nieuwe parkeerplaatsen bijvoorbeeld. Zoveel als mogelijk groen sparen, ook als afscheiding naar de tuinen van de Fransezoom. En de zorgen bij de bewoners over het gebruik van de parkeerplaats op donkere momenten zo goed als het kan wegnemen.

Voorzitter,

We danken het college voor haar zienswijze. Parkeerdrukmetingen toonden eerder al aan dat zelfs buiten de sporttijden rondom de Linde en De Els een zeer hoge bezettingsgraad is. We kunnen ons echter goed vinden in de suggestie om de 12 extra plekken achter De Els pas te realiseren als na een jaar wordt gemeten of de parkeerdruk nog steeds problematisch is.

We willen ons voorstel daarom amenderen. En dit doen we in ieder geval samen met CUSGP - NEZ - CDA - D66

Voorzitter,

Bij de vorige behandeling hebben we vanuit de raad complimenten mogen ontvangen; die zou ik bij deze graag doorgeven aan alle partijen die, hoewel hun belangen soms ver uiteen liggen, toch ook oplossingsgericht hebben meegewerkt en -gedacht om hier te komen. Dank u wel!