Kandidaat #10 - Giel Dubbeld

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In aanloop naar deze datum presenteren wij onze kandidaten. Vandaag onze kandidaat nummer 10, Giel Dubbeld.


Video Giel Dubbeld

"Ik ben politiek actief geworden om een liberaal geluid te laten horen. Het maken van een eigen keuze is daarbij van groot belang. Natuurlijk met verantwoordelijkheid en respect naar anderen.

Het faciliteren van een actieve en betrokken bevolking is van belang. Er zou dan ook meer kunnen worden samengewerkt tussen de kernen op het sociaal/cultureel terrein. Wat de nieuwbouw betreft moeten er meer woningen voor jongeren en ouderen worden gebouwd. De doelstelling voor jongeren is nog niet bereikt. Voor ouderen is het van belang dat ze doorstromen naar gelijkvloerse huisvesting waardoor de eengezinswoningen beschikbaar komen voor jonge gezinnen met kinderen. Daardoor kan de bestaande scholenstructuur in stand blijven."