Onveilige verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers vanuit Zevenrozenhof en Koningskwartier naar centrum Zevenhuizen

De fractie van de VVD Zuidplas is door diverse inwoners aangesproken over de onveilige verkeerssituatie om lopend of met de fiets vanuit de nieuwe wijken Zevenrozenhof en het Koningskwartier naar het centrum (en dus ook de basisschool) van Zevenhuizen te komen. Wij hebben hier als fractie nog eens nader naar gekeken.

Vanuit de Zevenrozenhof komt men vanuit de Anjerlaan. Dan ligt er nog een stuk stoep linksaf , langs de Noordelijke Dwarsweg. Vervolgens moet men op een zeer onoverzichtelijke plek oversteken richting de Leliestraat. Mede door de wegversmallingen ter plaatse ontstaat er een zeer onoverzichtelijke situatie. Er is nergens een voetgangersoversteekplaats om de Noordelijke Dwarsweg over te steken.

Komend van het Koningskwartier komt men vanuit de Van Oranje Nassaulaan. Men loopt of fietst dan parallel aan de Zuidplasweg. Tot aan de bushalte Leontienhuis ligt er nog een voetpad, vervolgens alleen stukje fietspad. Als dit eindigt is er alleen nog maar een normale weg, waar ook het verkeer van en naar het Nijverheidscentrum (w.o. busjes en vrachtauto’s) veelvuldig gebruik van maakt. Pas vanaf de begraafplaats is er weer een voetpad en ook hier ligt nergens een voetgangersoversteekplaats om (in dit geval) de Zuidplasweg over steken.

Vorenstaande is voor ouders met kleine kinderen onprettig en onveilig, laat staan wanneer de kinderen op wat latere leeftijd alleen naar school gaan fietsen (wat toch zou moeten kunnen in een dorp).

De fractie van de VVD heeft n.a.v. vorenstaande de volgende vragen:

1.      Is het college bekend met de onveilige situaties als beschreven?

2.      Is er bij de ontwikkeling van beide wijken rekening gehouden met deze situaties en is er destijds wel of niet nagedacht hoe dit op te lossen? Zo ja, waar bestonden deze oplossingen uit en waarom zijn deze dan nog niet uitgevoerd?

3.      Bent u bereid eens naar deze situaties te kijken en vervolgens op korte termijn maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid op beide locaties te verbeteren.

4.      Bent u ook bereid om structureler oplossingen (bijvoorbeeld het aanleggen van voetgangersoversteekplaatsen) te onderzoeken. Zo ja, op welke termijn kunt u ons informeren over deze maatregelen, inclusief de planning van realisatie?