Langer open, minder overlast

In de raad van 29 augustus is een 1e wijziging aan de Algemene Plaatselijke Verordening vastgelegd. Een aanpassing die de horeca-gelegenheden in staat stellen langer open te blijven.

Horeca gelegenheden hebben sinds juni 2015 meegewerkt aan de pilot met een verruiming van de sluitingstijden en daarmee samenhangende eisen voor wat betreft het verstrekken van consumpties. Deze set van regels moest leiden tot een gelijkmatiger uitstroom van de bezoekers en daardoor een verminderde overlast. 

En met succes. 

De evaluatie laat een daling zien van de overlast. Er zijn minder meldingen geweest van omwonenden en ook de horeca gelegenheden hebben aangegeven deze manier van werken als positief te ervaren. De grootste plus kunnen we afleiden uit het feit dat de politie zelfs heeft besloten te stoppen met het in hun ogen overbodige extra horeca-toezicht. 

De VVD heeft dit onderwerp aan het begin van deze raadsperiode weer op de kaart gezet en nu, na 2 jaar testen met een zogenaamde cooling-down periode, waarin bezoekers nog wel binnen mogen blijven om hun consumpties te nuttigen, maar waarin dan geen nieuwe consumpties verstrekt mogen worden, is aangetoond dat dit werkt.

Een win-win situatie is ontstaan.

De avond is niet meer plotseling over, en de overlast binnen en buiten de gelegenheden en op de wegen naar huis is merkbaar verminderd.

De VVD wil hiervoor de samenwerking tussen gemeente en horeca-ondernemers complimenteren. Een mooi voorbeeld voor hoe we, met een positieve houding en een gezamenlijke verantwoordelijkheid, ons doel kunnen bereiken.