Schriftelijk vragen: Tijdelijke afsluiting Bredeweg/Middelweg ivm verkeersveiligheid

Donderdag 1 juni jl. is er door Omroep Zuidplas een artikel verschenen waarin melding werd gedaan van de tijdelijke afsluiting per 7 juni as. van de Bredeweg/Middelweg wegens gevaarlijke verkeerssituaties.

De afsluiting gaat gelden voor:
- de Middelweg vanaf de aansluiting met de A20 en de Moordrechtboog;
- de Bredeweg vanaf de rotonde richting de tunnel nabij bedrijventerrein Doelwijk. 

De duur van de afsluiting is tot de voltooiing en openstelling van de aansluiting van bedrijventerrein Doelwijk op de Moordrechtboog (eind 2017).

Naast de problematiek met het vrachtverkeer wordt ook de snelheid aangepakt in de nieuwe tunnel, door middel van een verkeersdrempel ín de tunnel. 

Deze beslissing is genomen n.a.v. een bewonersavond op woensdag 17 mei en overleg met de provincie.

Het artikel werd grotendeels bevestigd door het nieuwsbericht op de website van gemeente Zuidplas. 


Informatienota aan de raad

Middels een informatienota d.d. 19-05-2017 is de raad geïnformeerd over de verkeerssituatie op de Bredeweg/Middelweg. Hierin wordt geen melding gedaan van wat Omroep Zuidplas heeft gepubliceerd. In de informatienota wordt gesteld dat er op korte termijn aanvullende maatregelen worden toegepast om weggebruikers op de Bredeweg zoveel mogelijk in goede banen te leiden. 

Ook wordt er gerefereerd aan de bewonersavond van 17 mei jl. waarin aanbevelingen zijn gedaan in de vorm van goede signalering vanaf de A20 en de rotonde nabij afrit A12. Op basis van deze aanbeveling is het college in overleg met de provincie. Daarnaast wordt er overleg gevoerd met Waddinxveen om de nieuwe aansluiting van Doelwijk op de Moordrechtboog te bespoedigen. 


Met betrekking tot de algehele wegafsluiting van de Bredeweg/Middelweg heeft de fractie van de VVD een aantal vragen die ze graag schriftelijk beantwoord ziet worden:

1. Klopt het dat de algehele wegafsluiting, zoals gesteld in het artikel van Omroep Zuidplas, vanaf 7 juni een feit is?

2. Tot wanneer gaat de algehele wegafsluiting gelden? 

3. Wat is er na publicatie van de informatienota (19 mei jl.) gebeurd om een algehele wegafsluiting te doen besluiten?

4. Welke andere opties zijn overwogen en met welke redenen als “onvoldoende” beschouwd?

5. Is er overwogen om fysieke maatregelen te nemen waardoor het vrachtverkeer onmogelijk wordt gemaakt om over dat gedeelte van de Bredeweg/Middelweg te rijden?

6. Waarom is er niet gekozen voor fysieke maatregelen, zoals gesteld in vraag 5? 

7. Hoe is het voorstel tot een verkeersdrempel in de tunnel tot stand gekomen? 

8. Welke andere alternatieven zijn overwogen en met welke redenen afgevallen? 

9. Is er reeds overleg gevoerd met gemeente Waddinxveen om de nieuwe aansluiting van de Moordrechtboog naar bedrijventerrein Doelwijk te bespoedigen?
Zo nee, wanneer is dit overleg?
Zo ja, wat zijn de uitkomsten uit dit overleg?