Financieel plafond bij redding veerdienst Moordrecht

Dinsdagavond 30 mei jl. is er middels een raadsvoorstel gevraagd om met een structurele financiële bijdrage de veerdienst tussen Moordrecht en Gouderak te redden. 

De jaarlijkse kosten zijn structureel hoger dan de opbrengsten. Zowel gemeente Zuidplas als Krimpenerwaard vinden het behoud van de veerpont van belang. Voor gemeente Zuidplas geldt dit voornamelijk voor de inwoners van Moordrecht. Beide gemeenten zijn overeengekomen dat Zuidplas 40% gaat bijdragen en Krimpenerwaard 60%. De verhouding van deze verdeling komt tot stand door een onderzoek waaruit blijkt dat 60% van de gebruikers woonachtig is in de Krimpenerwaard. 

In het raadsvoorstel werd geen financieel limiet en maximale tijdsduur genoemd. Voor 2017 is een bijdrage voorzien van € 47.200, die ook zal worden opgenomen in de begroting van 2018. Maar, hoe ziet de (financiële) toekomst van de veerdienst eruit??

De VVD Zuidplas wil niet voor financiële verrassingen komen te staan. We hechten waarde aan het behoud van de veerverbinding, maar zoals met alles……niet ten koste van alles! Door middel van een motie hebben we het college opdracht gegeven om de financiële bijdrage te maximeren op € 55.000 met een maximale duur van 5 jaar. In 2022 zal de gemeenteraad de situatie opnieuw beoordelen en een nieuw besluit nemen inzake de continuering van de verplichting. 

Met een ruime meerderheid is de motie aangenomen. PvdA/GL en D66 stemden tegen de motie, onbegrijpelijk! Zij wilden geen maximumbedrag stellen, blijkbaar speelt geld geen rol. PvdA/GL en D66 hechten duidelijk minder waarde aan het bewaken van de overheidsfinanciën, wat voor u als inwoner juist van groot belang is. Een financieel gat zal immers altijd door ú moeten worden gedicht! 

Voor de inwoners en ondernemers van Moordrecht zijn we blij dat de veerdienst voorlopig is gered en dat we grip op de financiën houden.