Ruimere openingstijden horeca zijn een succes

Wederom heeft de VVD Zuidplas een verkiezingsbelofte waargemaakt. In ons verkiezingsprogramma van 2014 heeft de VVD gepleit voor het “creëren van ruimte in lokale regelgeving” om overlast bij gelijktijdige sluiting te voorkomen. Bij het tegelijk sluiten van horecagelegenheden komen bezoekers in grote groepen op straat waardoor omwonenden geregeld overlast ondervinden. Om dit tegen te gaan heeft de VVD ingezet op flexibilisering van de sluitingstijden, waardoor niet iedereen tegelijk ‘op straat’ staat. 

Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente op 1 juni 2015 is gestart met een pilot waarin de sluitingstijden van 02:00 uur werden verruimd tot 03:00 uur. Om te voorkomen dat de overlast een uur later plaats zou vinden, is met de horecaondernemers overeengekomen dat er na 02:00 uur niet meer geschonken wordt en er geen gasten meer worden binnengelaten. 

Horecaondernemers zijn ook erg tevreden met de resultaten uit de pilot en willen de verruiming aanhouden. In het laatste uur gaat de tap weliswaar dicht, maar bezoekers hebben wél de gelegenheid om rustig hun drankje te nuttigen. Ze worden niet ineens de straat op gezet. Hierdoor is er een meer gefaseerd vertrek van de horecabezoekers en is de overlast significant afgenomen. 

De resultaten uit de pilot tonen aan dat er minder geweld, vernieling en overlast is, ook is de politie-inzet is afgenomen. Wat de VVD betreft handhaven we de verruiming. Hiervoor is een aanpassing nodig in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Wij gaan ons daarvoor inzetten!