Vragen aanrijtijden politie

De fractie van de VVD Zuidplas heeft op 12 april 2016 vragen gesteld aan het college over de aanrijtijden van de politie (U16.002776). Uit onderzoek naar de aanrijtijden in 2015 bleek toen dat de politie in Zuidplas bij 75,7% van de spoedeisende meldingen, binnen 15 minuten ter plaatse was.

De norm is 90%. Landelijk scoren de aanrijtijden beter dan in Zuidplas, maar ook landelijk wordt de norm niet gehaald (85%).

Uit de beantwoording (april 2016) bleek dat de aanrijtijden in 2015 lager waren dan de voorgaande jaren. Het college gaf toen aan dat de daling niet enkel te verklaren was door de sluiting van het politiebureau in Nieuwerkerk aan den IJssel.

De burgemeester heeft de politie per brief d.d. 12 mei 2016 verzocht om een nadere analyse (U16.002788). In deze brief is tevens verzocht om maatregelen te nemen, om aan de norm van 90% te voldoen. Daarnaast is gevraagd om een analyse per kwartaal, o.a. van de aanrijtijden.

Uit de laatste informatienota d.d. 7 maart 2017 (Z17.000599) blijken de aanrijtijden in 2016 niet te zijn verbeterd, eerder verslechterd.

De VVD Zuidplas heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is er na de brief (U16.002788) per kwartaal van de politie een analyse ontvangen?

  2. Welke maatregelen heeft het college genomen n.a.v. de kwartaalgegevens, om de aanrijdtijden te verbeteren?

  3. Welke redenen zijn oorzaak van de verdere verslechtering?

  4. Is er een specifiek aanwijsbare reden voor de extreem lage score in juni 2016 van 43,2%?

  5. Kunnen we stellen dat de sluiting van het politiebureau in Nieuwerkerk ten koste is gegaan van de veiligheid?

  6. Welke maatregelen is het college voornemens te nemen om de aanrijtijden te kunnen verbeteren?

Graag ontvangen wij een schriftelijke beantwoording op deze vragen.