'Best mogelijke resultaat voor Moerkapelle'

Afgelopen week werd het RVVP in de gemeenteraad van Zuidplas vastgesteld. Meest besproken punt is de ontsluiting van Moerkapelle. 'Dit was een stap op weg naar de oplossing in Moerkapelle. Nu kunnen we verder.'

Afgelopen week werd het RVVP in de gemeenteraad van Zuidplas vastgesteld. Met het Regionale Verkeer en Vervoer Plan wordt door de gemeenten van 'Regio Midden Holland' vastgelegd wat ze de komende jaren gaan doen om ervoor te zorgen dat we allemaal kunnen blijven bewegen in de regio. Stilstand is immers achteruitgang.

In het RVVP zijn de twee grootste uitdagingen voor Zuidplas uiteindelijk beiden opgenomen; een lobby-traject voor verbreding van de A20 én de ontsluiting van Moerkapelle. 'Dat laatste punt is als een extra punt 25 toegevoegd aan het uitvoeringsprogramma bij dit RVVP', aldus VVD raadslid Nick Rockx. 'We hebben hier raadsbreed voor gestreden in Gouda bij een regionaal overleg over dit plan. Daar hebben we ons niet populairder gemaakt, maar is de ontsluiting van Moerkapelle alsnog opgenomen. Daar mogen we heel blij mee zijn.'

Dat het RVVP nu, na januari, in februari nog een keer behandeld werd was voornamelijk te danken aan het feit dat partijen alvast wilden gaan invullen HOE de ontsluiting er uit moet gaan zien. Het niet of gewijzigd vaststellen van het RVVP was een groot gevaar geweest voor een mogelijke oplossing. Kort gezegd; zonder goede regionale samenwerking geen oplossing.

'Het punt 25 staat nu als onderzoek genoemd en daar struikelde de CU/SGP over. Ze vonden het nog niet concreet genoeg en te vrijblijvend', vervolgt Rockx, 'Maar wij bepalen als gemeente zelf de invulling van het onderzoek. Een aantal opties is inmiddels onhaalbaar gebleken, dus daar moeten we ons dan ook niet op blind staren. Dat scheelt uiteindelijk veel tijd.'

Wethouder Hordijk, die de vertrokken Muller vervangt op dit dossier, gaf tijdens de vergadering aan dat het wat hem betreft allemaal korte termijn werk is en hij nog dit jaar besluiten wil nemen met de raad. 'Dat klinkt ons als muziek in de oren natuurlijk. Wij willen het best mogelijke resultaat voor Moerkapelle nastreven en dit RVVP was een te nemen stap in het proces. Nu staat er zwart op wit vast dat het een aandachtspunt is en kunnen we aan de slag om het probleem in Moerkapelle nog eens goed te bekijken en met alle mogelijkheden creatief naar een oplossing toe te werken.'