BLOG: wie is de échte partij voor ondernemers?!

Een ondernemer heeft een plan. Een plan om Zuidplas verder op de (recreatieve) kaart te zetten. Een plan om de bij veel Nederlanders bekende Pleisterplaats in Moordrecht toekomstbestendig te maken. Een plan om minimaal 75 inwoners van Zuidplas een baan te bieden. Een plan met opleidingsmogelijkheden voor scholieren en werkzoekenden uit Zuidplas. Een plan om zijn huidige medewerkers ook in de toekomst aan het werk te houden.

En wat mij betreft wat minder belangrijk: hij is ook nog bereid om toekomstbestendige maatregelen (is de nieuwe VVD benaming voor hetvreselijke woord ‘duurzaamheid’…) te nemen.

Het zou voor de gemeenteraad dus eigenlijk een één– tweetje moeten zijn om zo’n plan mogelijk te maken. We hebben juist meer vandit soort ondernemers nodig in Zuidplas. Toch?!

Dinsdag 21 februari jl. besprak de raad de verordening, die een speelautomatenhal in Zuidplas mogelijk moet maken. De eigenaar van de Pleisterplaats wil op die plek een verzamelgebouw laten herrijzen, waarmee de Pleisterplaats, ondanks het verleggen van de afslag Moordrecht, weer toekomst heeft. Onderdeel van dit plan is een speelautomatenhal en daar zit de crux van de discussie.

Verschillende fracties schoten in hun, vooral principiële, ho-ijzers. En dat is jammer. En een gemiste kans voor velen. Voor de ondernemer, maar ook voor zijn klanten en mogelijke werknemers.

Dat fracties echt principiële bezwaren hebben is een gegevenen dus geen verrassing. Andere fracties zochten hun uitvlucht in het door het college bevraagde digitale burgerpanel. Dit panel verwordt helaas tot een soort ‘één-peil’-referendum, met een wel heel éénzijdige vraag. En als ‘het volk’ dan met 57% tegen stemt (33% voor, 10% geen mening), denken fracties de juiste keuze te maken door tegen het voorstel te stemmen.

Andere argumenten om tegen stemmen: het gaat ten koste van het ‘dorps karakter’ (alsof de Pleisterplaats in het dorp ligt…) en we voorzien toch geringe risico’s van gokverslaving. Juist om deze reden voert de beoogde exploitant een verslavingsbeleid en sluit de gemeente een convenant met de ondernemer om deze risico’s te mitigeren.

De kansen voor de ondernemer, de voordelen voor dewerkgelegenheid en de kansen voor werkzoekenden en scholieren werden niet meergezien.

Ondernemers en hun klanten verdienen de vrijheid om hun eigen keuzes te maken. Het is net als bij de koopzondag: elke ondernemer bepaalt ZELF of hij al dan niet open is. En elke inwoner bepaalt vervolgens ZELF of hijdan al dan niet naar de winkel gaat. En dit is voor een speelautomatenhal niet anders.

Het voorstel haalde het dus niet… CU/SGP en SP stemden tegenop duidelijk ethische gronden. CDA en PvdA/GL stemden tegen op de eerdergenoemde, zwakke argumenten.

De VVD blijft strijden voor de vrijheid, voor iedereen. Regels moeten niet de (handels-)vrijheden beperken of betuttelen. We hebben zelf de verantwoordelijkheid en vrijheid om keuzes te maken. Een gedwongen keuze is namelijk geen keuze. En een beperking inkeuze is geen volwaardige keuze.

Een ondernemer had een plan… helaas!

Ferry van Wijnen
Fractievoorzitter VVD Zuidplas
Tel.: +31 6 38754789
f.vanwijnen@zuidplas.nl
www.vvdzuidplas.nl
www.twitter.com/FerryvWijnen