VVD Zuidplas bezoekt Provinciale Statenfractie

Op maandag 30 januari 2017 heeft een delegatie van VVD Zuidplas een bezoek gebracht aan de VVD fractie van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Tijdens het fractieoverleg van de Statenfractie hebben Ferry van Wijnen, Daan de Haas en Patrick Molenaar van gedachten gewisseld over verschillende onderwerpen die Zuidplas aangaan de komende jaren.

Er is onder meer gesproken over de woningbouwplannen, verdere ontwikkelingen in de Zuidplaspolder en de mogelijke snelfietsverbinding tussen Gouda en Rotterdam.

Verder was de VVD erg benieuwd naar de overwegingen van de provincie om niet in te stemmen met de vestiging van supermarkten buiten ‘bewoond gebied’. Eerdere plannen voor een discount-supermarkt in Zevenhuizen op het Nijverheidscentrum kwamen om deze reden namelijk steeds niet van de grond.

Ferry van Wijnen: ‘Het klopt dat de provincie liever niet ziet dat detailhandel buiten de periferie gevestigd wordt, maar met de bouw van het Koningskwartier is dit geen argument meer. We zien daarom nieuwe mogelijkheden voor een discounter in Zevenhuizen. Wij gaan het college binnenkort vragen hier opnieuw naar te kijken.’ 

Voor vragen over dit persbericht kan u contact opnemen met

Ferry van Wijnen
fractievoorzitter VVD Zuidplas
06-38754789