Persbericht n.a.v. aftreden wethouder Joke Vroegop

Op woensdag 23 november jl heeft Joke Vroegop vrijwillig haar ontslag ingediend als wethouder van de gemeente Zuidplas.

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 werd zij namens de VVD benoemd als wethouder. Joke heeft zich vooral ingezet voor het sociale domein, waarbij ze zowel lokaal als regionaal een buitengewoon belangrijke en verbindende rol heeft gespeeld.

 

Wij danken Joke voor haar enorme betrokkenheid en passie waarmee zij de rol als wethouder van Zuidplas heeft uitgevoerd en wensen haar en haar gezin alle goeds voor de komende periode.

 

De VVD Zuidplas beraadt zich nog intern over de opvolging van Joke in het college.