Statement Joke Vroegop

Statement Joke Vroegop

Besloten Raadsvergadering 15-11-2016 

 

Geachte leden van de raad, voorzitter,

 

Op 1 november jongstleden zijn de fractievoorzitters via de burgemeester geïnformeerd over uiterst ongelukkig handelen van mij. Het gaat om het delen van door u geheim verklaarde informatie aan een derde, die deelnam aan de selectie van een bouwprojectmanager voor het project Huisvesting.   

 

Vanaf het begin heb ik aangeven transparant te willen zijn gedurende dit project. Daarom wil ik mijn verklaring en uitleg dan ook in het openbaar doen. Ik vind dat de inwoners van Zuidplas recht hebben op mijn verklaring als bestuurder:  ik heb niets te verbergen en benadruk dat ik heb gehandeld vanuit goede intenties. Daarom zal ik tijdens een openbare raadsvergadering mij naar de samenleving, naar u als raad, naar het college en naar de ambtelijke organisatie willen verantwoorden. Alvorens u hier een uitspraak over doet bied ik u ook nu al mijn oprechte excuses aan!

 

U kunt er vanavond toe besluiten om dit incident besloten te houden. Dat staat echter haaks op de bestuurlijke en publieke verantwoordelijkheid die ik voel om dit in de openbaarheid te bespreken. Bovendien, stel dat om wat voor reden dan ook tijdens of zelfs na het aanbestedingstraject dit incident alsnog naar buiten komt, dan loopt de gemeente hierdoor het risico dat partijen zich mogelijk benadeeld voelen en de uitkomst van de aanbesteding aanvechten, met alle juridische en financiële consequenties van dien. Vanuit die invalshoek adviseert het college dan ook om dit incident in zijn geheel in de openbaarheid te behandelen. Het college zal bij de openbare behandeling een voorstel doen voor het beheersen van de ontstane projectrisico's.