Persverklaring VVD Zuidplas

Zuidplas, 15 november 2016.

VVD Zuidplas

Vanavond heeft het college van B&W van de gemeente Zuidplas, na een besloten raadsvergadering, een verklaring doen uitgaan over wethouder Joke Vroegop.

In deze verklaring staat dat Joke geheime informatie heeft gedeeld met een derde. De informatie die door haar gedeeld is heeft betrekking op het dossier huisvesting. Naar aanleiding van deze gebeurtenis is door de burgemeester en de gemeentesecretaris intern een feitenonderzoek uitgevoerd.

Onze fractie is uiteraard niet gelukkig met deze gang van zaken, maar is er ook van overtuigd dat Joke hier enkel een vergissing heeft gemaakt. Wij hebben en houden alle vertrouwen in het functioneren van Joke als wethouder.

Op dinsdag 29 november 2016 legt Joke over deze kwestie verantwoording af aan de gemeenteraad van Zuidplas. Dit zal in een openbaar debat gebeuren, daar is derhalve iedereen welkom.

Tot die tijd zal de fractie zich ook onthouden van verder commentaar.  

EINDE PERSBERICHT

 Voor vragen over dit persbericht kan u contact opnemen met

 Ferry van Wijnen

fractievoorzitter VVD Zuidplas

06-38754789