Blog - De gemeente Zuidplas moet vooruit kunnen denken!

De afgelopen maanden is er veel gesproken over de huisvestingsplannen van de gemeente. Na de eerste verkenning kwam het college in april dit jaar met 4 scenario’s, waaronder (tegen de afspraken in) een nieuwbouw scenario. Was ik hier gelukkig mee? Zeker niet en dat is benoemd ook. Zowel binnen als buiten de raadzaal.

En niet alleen ik was kritisch. Nagenoeg de gehele raad was kritisch. Om deze reden kwam er ook een raadsbrede motie op tafel waarin het college werd opgeroepen om terug te gaan naar de tekentafel: onderzoek 2 nieuwe mogelijkheden.

Een alles-onder-een dak variant, waarbij alle ambtenaren in het huidige gemeentehuis een plekje zouden krijgen. Creativiteit en flexibiliteit gevraagd. Door maximaal doorvoeren van het tijd- en plaatsonafhankelijk werken moet dit mogelijk zijn.

En een variant waarbij er toch nieuwbouw gepleegd zou worden. Zo versoberd dat er aan de gestelde kaders wordt voldaan én dat er een bezuiniging wordt gerealiseerd van 10% op de huidige jaarlijkse huisvestingslasten (ongeveer 1 miljoen euro).

Het college heeft deze handschoen opgepakt en verdient een compliment. Er is op uitstekende wijze uitvoering gegeven aan de wens van de gehele raad. En dus ligt er nu een nieuwe keuze voor. Het zou overigens gek zijn als partijen ook hier weer geen keuze uit zouden maken. We hebben tenslotte collectief om deze 2 varianten gevraagd?!

Alles overwegende ga ik, deels tegen mijn principes in, toch voor de sobere nieuwbouwvariant. Het belangrijkste argument is dat we de ambtelijke organisatie vooruit helpen in haar ontwikkeling. Daarnaast ontstaat er ruimte voor verbetering van de dienstverlening en onderlinge ontmoeting.

Het is niet altijd eenvoudig geweest voor de medewerkers van Zuidplas na de fusie. Een veranderende (en sterk krimpende) organisatie, maar ook de veranderende samenleving, vraagt om goede faciliteiten. En dit hoeft geen luxe onderkomen te zijn, maar graag wel doelmatig en efficiënt.

Met het plan voor sobere nieuwbouw kan Zuidplas vooruitdenken. Goede zaak lijkt me.

Dit is overigens zeker niet de enige afweging. Voor ons als VVD Zuidplas was deze variant alleen bespreekbaar als er per jaar minimaal 10% bezuinigd zou worden op de (huidige) totale huisvestingslasten. En dit is in dit voorstel ruim gehaald. Dit betekent dat er per jaar ruim een ton beschikbaar komt voor andere dingen.

En dat is mooi meegenomen. Er worden de komende tijd nogal wat investeringen gevraagd voor onderwijshuisvesting en infrastructuur. Het gaat in elk geval helpen om de door de coalitie gevraagde financiële buffer op te bouwen.

Samen werken we aan een financieel gezonde gemeente, straks in een efficiënt en doelmatig gemeentehuis. Mooi toch?

Ferry van Wijnen
Fractievoorzitter VVD Zuidplas
06-38754789
f.vanwijnen@zuidplas.nl