Taaleis voor bijstandgerechtigden

Sinds dit jaar krijgen inwoners van de gemeente Zuidplas alleen een uitkering als ze kunnen aantonen dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen. Dit aantonen kan door een taaltoets te halen of door het door middel van documenten duidelijk te maken. De NOS heeft een enquête gehouden bij een aantal gemeenten en daaruit blijkt dat er nog weinig schot in de taaleis zit.

De fractie van de VVD Zuidplas is nieuwsgierig hoe de stand van zaken nu is in de gemeente Zuidplas.

Bij de perspectiefnota werd door het college van B&W nog geen duidelijkheid gegeven.

De VVD Zuidplas stelt daarom de volgende vragen aan het college:

1.     Heeft het college kennis genomen van het nieuws over het toetsen van het taalniveau bij bijstandsgerechtigden?

2.    Heeft gemeente Zuidplas deelgenomen aan de enquête?

3.    Hoe gaat de gemeente om met de wettelijke taaleisen voor bijstandsgerechtigden?

4.    Hoeveel bijstandsgerechtigden zijn er nu in de gemeente Zuidplas?

5.    Hoeveel laaggeletterde bijstandsgerechtigden zijn er nu in de gemeente Zuidplas?

6.    Hoeveel voldoen er niet aan de taaleis?

7.    Hoeveel bijstandsgerechtigden zijn er tot nu toe getoetst op de taalvaardigheden?

8.    Hoe controleert gemeente Zuidplas de taalvaardigheden?

9.    Hoe gaat de gemeente om met degene die niet voldoen?

 

Voor verder informatie:

Daan de Haas (Raadslid Zuidplas)

d.dehaas@zuidplas.nl

06-44208496