Bericht namens het bestuur van de VVD Zuidplas

Komende woensdag 18 maart is het zover. Dan zijn er weer verkiezingen. U zou het bijna vergeten, maar de verkiezingen gaan over de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Deze campagne is erg ingewikkeld, want via de media komen primair de landelijke thema's aan de orde. De protestpartijen PVV, SP en inmiddels ook het CDA roepen wat het kabinet allemaal verkeerd doet. Deze partijen lijken bijna geen eigen plannen te kennen. De PvdA ondervindt dat het als linkse partij erg lastig is je idealen waar te maken in de echte wereld. D66 strooit ouderwets met containerbegrippen zonder echt concreet te worden. Partijen als ChristenUnie, Groen Links en de SGP krijgen deze campagne amper een podium. En de VVD...

...Die domineert de media. We kunnen niet ontkennen dat een aantal van onze vertegenwoordigers niet handig of zelfs niet integer hebben gehandeld. Binnen de VVD mag geen plaats zijn voor mensen die zich niet aan de wet houden. Los van deze incidenten is het verhaal van de VVD inmiddels weer ouderwets goed. Het kabinetsbeleid werpt zijn vruchten af. De economie groeit weer, de huizenmarkt trekt aan en de werkloosheid neemt af. Er liggen nog uitdagingen genoeg en te veel mensen moeten nog in het zadel worden geholpen. De VVD wil zijn werk voortzetten en hier is een grote Eerste Kamer fractie essentieel voor.

Hoe belangrijk bovenstaande ook is willen wij u op het belang wijzen van de provinciale en waterschapspolitiek. De VVD Zuid-Holland heeft goede, maar rigoreuze plannen. Onze provincie heeft een enorm ambtenaren apparaat en beheert talloze potjes geld. Onze vertegenwoordigers willen alle beschikbare financiële middelen toetsen op nut en noodzaak. Middelen waarvan dit niet kan worden aangetoond worden niet besteed en dit moet zich vertalen lager lasten. Als inwoners merkt u dit in bijvoorbeeld de hoogte van uw wegenbelasting. Met deze maatregelen kan het ambtenaren apparaat worden ingekrompen. Provinciale staten kiezen niet alleen de leden van de Eerste Kamer, maar ze hebben ook een belangrijke rol in het beheer van ons wegennet. Ze beheren en verdelen talloze Rijks- en Europese middelen. Dit vraagt om kritische politici die er niet op gebrand zijn om potjes op te maken. Ons doel is om met minimale inzet van publieke middelen onze doelstellingen te bereiken. Hiermee onderscheiden wij ons van onze collega partijen. Dit maakt het belangrijk dat de VVD ook in de provincie op uw steun kan rekenen.

Voor de waterschapsverkiezingen hebben wij een lokale kandidaat: John van Eijk. John is bestuurder bij de VVD Zuidplas, oud raadlid en voormalig Financieel Directeur van Graydon. Hij staat op plaats 11 van de kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen. 

Het waterschap zorgt er voor dat onze huizen en straten niet onder water komen te staan. Wist u bijvoorbeeld dat binnen onze gemeente één van de grootste waterbergingen van ons land ligt? In de Eendragtspolder bij Zevenhuizen kan 4 miljoen kubieke meter water tijdelijk worden opgeslagen, zodat het centrum van Rotterdam niet meer onder water komt te staan Net als van de andere partijen is de absolute prioriteit van de VVD dat wij allemaal droge voeten hebben. Wij onderscheiden ons voor een eerlijke verdeling van de lasten tussen ondernemers en burgers. Wij zorgen er voor dat deze doelstellingen worden gerealiseerd tegen een zo laag mogelijke lastendruk. Dit hebben onze bestuurders al bewezen door een bezuiniging van 7 miljoen te realiseren zonder dat dit vertaald is in hogere waterschapslasten. Het is misschien vermoeiend, maar het is geen vanzelfsprekendheid dat de overheid op de centen let. Hier moet op gehamerd blijven worden en deze rol past de VVD als geen ander. 

Er zijn dus voldoende redenen om op 18 maart te gaan stemmen. De VVD heeft uw stem harder nodig dan ooit. Steun ons op 18 maart!

Namens het bestuur van VVD Zuidplas,

Paul Solleveld

Vice-Voorzitter en Bestuurslid Politiek