Meer geld voor de buitenruimte

Op de agenda van de gemeenteraad Zuidplas stond dinsdagavond het beheerplan voor de komende jaren. 

In de vorige coalitieperiode is er ernstig bezuinigd op het beheer van buitenruimte. Het kwaliteitsniveau is daardoor ernstig achteruit gegaan.

In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen was de VVD Zuidplas de eerste om te erkennen dat men daar in was doorgeschoten en dat dit gecorrigeerd moest worden. Bij de inloopavonden bleek dat de inwoners van Zuidplas goed kunnen leven met (alleen) een belangrijke kwaliteitsverbetering in de dorpskernen en in de woonwijken. 

Omdat deze verbetering niet binnen de bestaande budgetten past, werd bij de beheerplannen door B&W voorgesteld om hetzelfde niveau te handhaven. Dat is niet wat wij voor ogen hadden en hebben. De VVD heeft samen met D66, SP en NEZ een amendement ingediend om jaarlijks €300K extra vrij te maken. Dit is aangenomen. Vanaf 2016 wordt het beheer van de buitenruimte binnen de dorpskeren en de woonwijken weer op niveau B gebracht. Hiermee is één van de belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd.