Schaarste op de startersmarkt in Zuidplas aanpakken

Vanavond werd de Huisvestingsverordening Zuidplas behandeld in de raad. Een set van regels die er onder andere voor moet zorgen dat het aanbod van social huurwoningen 'eerlijk' wordt verdeeld onder woningzoekenden. Een set die harder nodig is dan ooit, aangezien het gat tussen vraag en aanbod nooit zo groot is geweest, en blijft groeien.

Een schaarste die ervoor zorgt dat er nu starters en mensen, die urgent moeten verhuizen, vertrekken naar elders. Studenten die niet meer terugkeren omdat er geen betaalbare woning gevonden kan worden.

De schaarste van het aanbod moet worden aangepakt en daarom vroeg de VVD om een onderzoek naar (creatieve) oplossingen en een meer uitvoerige behandeling van dit onderwerp in de raad om het gat substantieel kleiner te maken. Met niets doen zouden we in 2020 een tekort van 800 woningen hebben, dat mag niet gebeuren. De overige partijen waren het hier mee eens. 

De deur staat open voor marktpartijen en corporaties die willen ontwikkelen in Zuidplas. En het probleem staat weer duidelijk op de kaart. De VVD gaat actief meedenken en hoopt in het najaar resultaten te kunnen presenteren.