Schriftelijke vragen overlast Dorrestein

Op 12 juni 2016 ontving de fractie van VVD Zuidplas een mail van een omwonende aangaande ernstige overlast rondom winkelcentrum Dorrestein in Nieuwerkerk aan den IJssel. Eerder was na een mail met dezelfde strekking van eind mei, gericht aan burgemeester Kats en alle fractievoorzitters, al contact geweest tussen de fractie en bewoners, onder meer naar aanleiding van een bericht over jongeren die ramen met eieren bekogelden.

Navraag bij deze en andere omwonenden leert dat zij al jaren stelselmatig ernstige overlast ervaren van jongeren. Deze overlast zou bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van herrie maken op vervelende tijdstippen, vuurwerk afsteken, aanbellen bij de flats en het gooien van ijsballen en eieren tegen ruiten. Ook is al eens een ruit ingegooid. De omwonenden zeggen zich, ondanks verschillende gesprekken met jongeren en wijkagent, niet gehoord te voelen. Hen is beloofd een bijeenkomst te organiseren met politie, gemeente en bewoners. Zij zien op tegen de zomer, wanneer buiten rondhangen vanwege het goede weer nog aantrekkelijker is.

De VVD-fractie heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u ervan op de hoogte dat de overlast dergelijke vormen aanneemt en dat bewoners zich in ernstige mate bedreigd en geïntimideerd voelen? 
  2. Is bekend op welke termijn de genoemde bijeenkomst zal worden georganiseerd?
  3. Ziet u mogelijkheden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen rondom winkelcentrum en wooncomplex Dorrestein, zoals het plaatsen van verbodsborden en extra camera’s?