Een nieuw gemeentehuis… Is dat nodig??

In het collegeprogramma is opgenomen dat het college de omvang van de ambtelijke organisatie terug brengt. Men heeft als doel één locatie voor de ambtenaren te realiseren, waarbij het tijd- en plaats onafhankelijk werken zijn intrede doet.

Mooie plannen allemaal. Op 22 september 2015 besloot de raad om centrale huisvesting op de huidige locatie nader te onderzoeken. En dit is gebeurd. Aankomende dinsdag staat hier een voorstel over op de agenda van de gemeenteraad. Het college spreekt haar voorkeur uit voor een nieuwbouwscenario. En dat kwam wel als een verrassing.

Er was namelijk helemaal geen sprake van een nieuwbouwscenario. Sterker nog, dit was nadrukkelijk uitgesloten in de ‘opdracht’ van 22 september. Het college is voortvarend van start gegaan en verschillende scenario’s zijn onderzocht. Locaties elders, de Saffier en dus ook centrale huisvesting op de bekende locatie op het Raadhuisplein.

Maar het college wil meer. Naast een centrale locatie is een andere manier van werken essentieel voor het laten slagen van de veranderopdracht. Met minder ambtenaren het werk nog beter gaan doen. Mede om deze reden was al in de vorige collegeperiode het Nieuwe Werken geïntroduceerd. 

Daarnaast worden er grote stappen gezet om inwoners meer digitaal te ondersteunen. Het samenwerken, ook met organisaties, verenigingen en inwoners, vraagt om een open sfeer. Waarin een diversiteit aan werkplekken beschikbaar is en mensen elkaar (al dan niet toevallig) makkelijk ontmoeten. Zo’n sfeer geeft meer energie, stimuleert creativiteit en zorgt voor meer kwaliteit. 

In de media en op straat wordt er al druk gediscussieerd over dit, in ogen van veel mensen, megalomane en dure plan. Maar is dit nu zo? De jaarlijkse kosten van het duurste scenario liggen nagenoeg gelijk aan de huidige kosten van huisvesting. Het kost de inwoners dus niks meer dan nu. Maar dan kan de gemeente wel vooruit in haar zo nodige ontwikkeling.   

Het huidige gebouw aan het Raadhuisplein is 28 jaar geleden gebouwd en nu echt aan groot onderhoud toe. Het dak, de mechanische installaties, het -ICT netwerk en de inrichting hebben een upgrade nodig. En om de vorenstaande, door de VVD gesteunde, ambities te realiseren is er meer nodig. 

De fractie heeft daarom met belangstelling kennis genomen van de uitgewerkte scenario’s. En het is goed dat het college, met voortschrijdend inzicht, hier toch een nieuwbouwscenario aan heeft toegevoegd. Alvorens de discussie goed te kunnen voeren is meer informatie nodig en daarom hebben wij, net als vele andere fracties, flink wat vragen gesteld aan het college.

Vandaag kwam het bericht dat het college meer tijd wil nemen om de gestelde vragen zorgvuldig te beantwoorden. Pas dan is een eerste opiniërende raad opportuun. En laten we dan eens met elkaar kijken welk scenario het beste past. 

De VVD wil in ieder geval de hoge kosten van twee locaties voorkomen en we willen graag dat de medewerkers efficiënter kunnen werken. Welk scenario daar het best bij past is ons op dit moment nog niet duidelijk.


Ferry van Wijnen
Fractievoorzitter VVD Zuidplas
Tel: +31 6 38754789
f.vanwijnen@zuidplas.nl
www.twitter.com/FerryvWijnen