Vragen over aanrijtijden politie

Uit onderzoek van Nu.nl bleek dat de politie in gemeente Zuidplas in 75,7 gevallen binnen 15 minuten aanwezig is bij spoedmeldingen. De norm hiervoor is 90% van de gevallen. VVD Zuidplas heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Kent u het onderzoek van NU.nl naar de aanrijtijden in 2015 van de politie bij spoedmeldingen dat vorige week gepubliceerd is?

Geldt de norm dat de politie in 90% van de gevallen binnen 15 minuten aanwezig is bij spoedmeldingen ook in de gemeente Zuidplas?

Volgens het onderzoek is het percentage in Zuidplas 75,7%. Hoe verhoudt dit cijfer zich tot het gemiddelde cijfer?

Ons beeld is dat het cijfer lager is dan het gemiddelde. Is er een reden aan te geven waarom het cijfer lager ligt dan het gemiddelde?

Is het cijfer beter of slechter geworden na sluiting van het kantoor in Nieuwerkerk ad IJssel?

Zijn er maatregelen te nemen waardoor het cijfer beter wordt? Zo ja, welke maatregelen?

Namens de VVD Zuidplas,

Daan de Haas