Evenementenkader Gemeente Zuidplas

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 16 februari stond naast de recreatievisie ook het evenementenkader voor de gemeente Zuidplas op de agenda. De raad legt dan vast aan welke regels en eisen (het organiseren van) een evenement moet voldoen om doorgang te kunnen vinden en er dus een vergunning verleend wordt.

Binnen de gemeente die de slogan `Gewoon grenzeloos` hanteert, verwacht je voor Zuidplas een kader dat ruim genoeg is om van allerlei kleinschalige en grote(re) evenementen mogelijk te maken voor de diverse doelgroepen. Voor ieder wat wils dus. Wie kan daar tegen zijn zou je denken?

En zo'n kader werd ook voorgesteld door het college, met de kanttekening dat in eerste instantie evenementen gewenst zijn, die passen bij het dorpse karakter van de gemeente. De VVD is blij met dit kader dat NIET op voorhand grote evenementen uitsluit, zoals een aantal partijen juist wel wil. Wij vinden dat wanneer er voldoende animo voor is, en die geluiden horen wij sterk, dan moet je daar als gemeente ook ruimte aan bieden. Uiteraard binnen de gestelde kaders qua veiligheid en geluid etc.

In de discussie werd duidelijk dat de ChristenUnie/SGP sowieso tegen het verschijnsel muziekfeesten voor jongeren is en dat CDA jongeren die willen feesten het dorp uit jaagt. `Dat zoeken ze maar op in de stad`. Die betuttelende houding werkte misschien 50 jaar geleden in een kleine gemeenschap, in Zuidplas wij hebben inmiddels ruim 40.000 inwoners en dat worden er alleen maar meer de komende jaren.

Natuurlijk zijn er inwoners die voldoende vertier halen uit het bezoeken van de jaarlijks terugkerende braderieen, het oogstfeest, kermis, vlootschouw en jeu-de-bouletoernooi en dat is heel mooi. Maar er zijn er ook veel die een ander idee hebben bij een echt feestje; hoeveel buren en vrienden uit Zuidplas zien we wel niet lopen bij bijvoorbeeld Culinesse in Nesselande? Of in één van de tentfeesten in omliggende eveneens landelijke gemeenten? Waarom moet dat alleen ergens anders gevonden worden?

Waarom zouden er in Zuidplas geen muziekfeesten als Greppelpop of evenementen zoals "The Passion" gehouden kunnen worden?

De VVD ziet daarom graag dat bij het beoordelen van welk evenement dan ook, ook de positieve impact op de deelnemers zelf wordt meegewogen. Wij willen voorkomen dat de klagers regeren in de dorpen.

`We hebben maar weinig jongeren gezien op onze informatie- en inspreekavonden.` was ook een opmerking. En daarmee verdienen ze het niet meer om gehoord te worden?
Een slap argument wat ons betreft..
De VVD neemt alle belangen mee in een vraagstuk en dat blijven we ook doen.

Vorig jaar heeft de pilot met een housefeest in de Eendrachtspolder door een slechte evenementenplanning geen doorgang kunnen vinden. Die pilot is dus niet mislukt en verdient een nieuwe kans. We hopen dat een organisatie hier wil in wil duiken.
Ook kleinschaliger feesten op andere locaties in de gemeente kunnen op onze steun blijven rekenen!

Voor organisaties is tevens een lastenverlichting voorgesteld door de VVD. Evenementen die jaarlijks terugkeren met eenzelfde invulling en omvang, krijgen voortaan pro-actief een meerjarige vergunning aangeboden. Dat scheelt in 5 jaar dan 80% in kosten voor organisaties. Nog minder hobbels dus om nog meer evenementen mogelijk te maken in een grenzeloze gemeente!

Nick Rockx - gemeenteraadslid